Uhlehlisiwe umhlangano abeye kuwo uDuduzane Zuma obelindele ukuqokwa njengosihlalo weqembu

Lungani Zungu

Umsebenzi wendodana kaJacob Zuma esingene kwezepolitiki uDuduzani kubukeka ngathi uqale kabi.

NgeSonto waya kumhlangano weqembu le-ANC ku-Ward 11 enethemba lokuthi bangase bamukhethe njengosihlalo weqembu kodwa akuhambanga njengesifiso sakhe.

Ufike ngemuva kokuba uqale umhlangano eskoleni sase-Newlands East Secondary ehamba nonogada bakhe. Lapho abamesekayo ebebegqoke izikibha ze-ANC bese befikile belindele ukubungaza.

Uhambe esedangele ngemuva kokuba umhlangano bawuhlehlise ngenkathi amalungu e-ANC abengavumelani nokuqokwa kwakhe edale izinkinga emhlanganweni futhi amalungu amaningi abengekho.

Usuku olusha lomhlangano alikakabekwa.

Iqembu kanye noDuduzane basale bedangele ngenkathi umhlangano uhlehliswa kusho amanyenye amalungu e-ANC.

Amalungu amaningi eqembu ayayiphikisa eyokuqokwa kwakhe ngemuva kokuba usihlalo uveza ukuthi uDuduzane ubengelona ilungu lenhlangano ngokugcwele.

Ngesikhathi ubaba wakhe esanguMengameli uDuduzane ubengaziwa kangako. Waduma ngezizathu ezingalungile ngenkathi abalingani bakhe asebenzisana nabo umndeni wakwa-Gupta bebekwa izinsolo zokulawulwa kombuso.

Okokuqala efiuna ukuthola isikhundla eqenjini le-ANC.

Amalungu amanye eqembu abuza ukuthi yingobani esefuna ukuvela endaweni yase-Newlands.

Iqembu le-ANC elabobonke abantu angeke afike nje esefuna ukukhethwa ekubeni usihlalo wenhlangano kusho amalungu e-ANC.

Akakwazi ukuhlala e-Dubai bese efuna ukungenela ukhetho. Angeke sikuvumele lokho kusho omunye ongazanga emhlanganweni.

I-Scrolla.Africa ithole ukuthi amalungu lawa aphazamise umhlangano ayevele ekuhlelile lokho ngemuva kokuba kwenzeke futhi bebazi ukuthi uma inani labantu lingafikile kwisibalo abasifunayo umhlangano angeke uqhubeke.

Lokhu kushiye uDuduzae onephupho lokuba nguMengameli weqembu le-ANC esebunzimeni.

Umakhalekhukhwini wakhe ungene ku-voicemail ngenkathi sizama ukumufonela. 

Ophethe i-ANC uBarbara Fountain okunguyena obiza imihlangano yaku-Ward 11 asikwazanga ukumthola nomakhalekhukhwini wakhe usifake ku-voicemail.

Izihloko zakamuva