UHlabisa uthi badlala ukhwantalala abathi ngeke bayigcwalise iMabhida

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

UMengameli we-IFP uthi labo abathi badlala ingcindezi njengoba beyokwethulwa umqulu wabo enkundleni iMoses Mabhida eThekwini ngoNdasa mhlaka-10, yibo kanye abashawa ukhwantalala.

Leli qembu likusho lokhu ngoMsombuluko ntambama ngemuva kokumemezela uMnuz Thami Ntuli njengefolosi layo njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke.

UMengameli uVelenkosini Hlabisa uthe eMabhida yilapho beyakhona futhi bazoyigcwalisa benze njengoba behlale bedlisela ogageni uKhongolose namanye amaqembu ezinkethweni zokuchibiyela.

“Empeleni yibo kanye labo abadliwa ukhwantalala esilokhu sibatalabhe ngalo kusuka ngokhetho loHulumeni lomasipala obelungo-2021. Bayabona ukuthi silokhu sibatalabhe njalo, sebenengcindezi yokuthi njengoba siyeMabhida siyobafakela olunye ukhwantalala,” kusho uHlabisa.

Uthe bona abanqumanga ukuya eMabhida ngoba bebona kwenziwa kodwa kade bahlela ukuthi umqulu wabo ka-2024 bazowethula ngoNdasa eMabhida.

I-IFP ithi ihlele ukuba ilethe abantu abangu-55 000 kanti iMabhida yona igcwala ngo-56 000.

Ukusho lokhu nje uKhongolose KwaZulu-Natal uthi yiwo kuphela ozokhonya ngokugcwalisa iMabhida ngabantu abangaphezulu kuka-120 000 ngomhalaka-24 kuNhlolanja.

Lokhu kushiwo uNobhala wesiFundazwe uMnuz Bheki Mtolo wathi i-EFF yona ayikhohlwe ngoba vele izobe iziyogcwalisa ngabantu abakuleli ngokungemthetho  abasuka kwamanye amazwe namaphara.

Uthe ubufakazi balokho ukuthi i-EFF iyazigcwalisa izinkundla bese uma sekuvotwa ithole amavoti amathathu emawadini.

I-EFF yona ithi konke sekumi ngomumo   ngokuyokwethula umqulu weqembu mhlaka-10 kuNhlolanja khona eMabhida.

Izihloko zakamuva