UHabib ucelwe ukuba ashiye isikhundla sakhe ngemuva ngokusebenzisa igama elicwasa ngokobuhlanga

U-Adam Habib, owayekade eyi-Vice Chancellor eNyuvesi yase-Wits, ucelwe ukuba ashiye isikhundla ezihlonishwayo emhlabeni ngenkathi kusaphenywa ukusebenzisa kwakhe igama eliqala ngo-‘N’ elicwasayo ngokwebala.

UHabib, oyingcweti ekhaliphile futhi ethathelwa phezulu kakhulu. Kwesobunxele, ungumqondisi we-School of Orintal kanye Nezifundo Zase-Afrika e-London University, okuyisikhundla asiphathe kusukela ngoMasingana.

Usebenzise legama elicwasayo emhlanganweni nabafundi.

Omunye umfundi ubuze ukuthi inyuvesi ihlose kanjani ukubhekana nokucwasa kwabantu abamnyama. Ngesikhathi ephendula, uHabib wasebenzisa igama leli gama ezivikela.

Ngemuva kokuthi ividiyo engenhla isabalale, uHabib waya ku-Twitter ukuze azichaze, lapho ezichaza ubuye wasebenzisa leli gama futhi.

Uthe usebenzise leli gama ukudweba isimo salokho okufanele kwenzeke uma isisebenzi sisebenzisa leli gama. “Ngabe ngisebenzise leli gama: yebo ngikhulume ngaleli gama ngokomqondo wokuchaza ukuthi uma lisetshenziswe ngomunye osebenzaho komunye, kungaba ukwephula inqubomgomo yethu futhi kuzothathwa izinyathelo.”

Uthe ukugxeka kugxile “ekwenzeni ngamabomu okusetshenziselwa izinhloso zezombusazwe ezingachazeki .”

“Ngabe ngicabanga ukuthi ngenze okuthile okungalungile? Cha, ngenxa yezizathu engizichazile ngenhla. Kodwa-ke ngixolisile ngoba abanye abantu bazizwe bekhubekile, futhi bekuyinto enhle ukuyenza. Ingabe kwenze umehluko? Cha, ngoba abanye bagxila kwezepolitiki. Lawa ngamazwi ami okugcina ngalolu daba.”

Ngaphambi kokuba amiswe, incwadi yokugcina kaHabib ngesimo sentuthuko yezenhlalakahle kanye nezepolitiki eNingizimu Afrika kusukela ngowezi-1994 yabizwa ngokuthi “The suspended revolution”.

Umthombo wesithombe: SOAS

Umthombo wevidiyo: Twitter

Izihloko zakamuva