Ugwetshwe udilikajele owesilisa owadlwengula indodakazi yakhe

Sandiso Phaliso

Ubaba oneminyaka engama-77 owadlwengula indodakazi yakhe ngowezi-2010 nangowezi-2012 udlulise isicelo sesigwebo sakhe, kodwa akazange awuthole umphumela omuhle abewulindele.

Esikhundleni salokho, ngoLwesibili iNkantolo eNkulu yase-Bisho e-Eastern Cape ibeke eceleni isigwebo sakhe sangoNhlaba ngowezi-2014 seminyaka engama-22 ebhadla ejele, yamgweba udilikajele.

Ngokusho kokhulumela i-NPA u-Anelisa Ngcakani, mhla zi-9 kuNhlaba ngowezi-2014, iNkantolo yesiFunda yase-Zwelitsha yagweba lo baba iminyaka engama-22 ebhadla ejele.

Indodakazi yayineminyaka eyi-15 ubudala ngowezi-2010. Lezi zigameko zokudlwengulwa zenzeka kubo e-Mgxotyeni.

“Kuzo zombili lezi zikhathi, indodakazi ibisongelwa ngokushawa,” kusho uNgcakani.

“NgoMandulo ngowezi-2012, waqhubeka nokumsongela ethi uzomgwaza ngenkemba ayiphethe.”

Ngemuva kwalokho, ubaba wamyalela ukuthi azesule ngeduku ayelokhu elivalele njalo.

“Le ntombazane yagonyuluka ngemuva kwezinsuku ezine idlwenguliwe, ngoMandulo ngowezi-2012, ngemuva kokuthi amaphoyisa evakashele esikoleni sayo ezofundisa abafundi ngokubaluleka kokubika udlame lwasekhaya,” kusho uNgcakani.

“Le ntombazana yaphakamisa isandla yakhala, yatshela amaphoyisa ngokwenzekile.”

Le ntombazane yagoduka yayocela kubaba wayo iduku yenza sengathi ifuna ukuliwasha.

“Wamtshela ukuthi akalilande ekamelweni wabe esembamba wamanga ngolimi,” kusho uNgcakani.

Ube esedlulisela iduku emaphoyiseni.

Ulibofuzo olwatholakala kwiduku laxhumanisa ubaba nokudlwengulwa. Wabe esevuma ukuthi walala nendodakazi yakhe kodwa wathi yayivuma.

Umshushisi omele umbuso, u-Advocate Nocwaka Blorweni-Tokota, uthe lesi sigwebo seminyaka engama-22 besingafanele futhi kumele agwetshwe udilikajele.

Ibamba loMqondisi Wezokushushiswa Komphakathi uLivingstone Sakata uncome amathimba ophenyo kanye nabashushisi ngomsebenzi wabo onzima.

Izihloko zakamuva