Ugqamcishi wehlisa isithunzi sikaRamaphosa

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

UMengameli Cyril Ramaphosa akayena usopolitiki ojwayelekile.

Akayena umholi ofike phezulu ngobuqili nangenkohlakalo.

Amandla wakhe ezweni elidungekile ipolitiki ye-ANC abeyisithunzi sakhe.

Inkinga kagesi kuleli isiguqule yonke into. Ayikho into ecekela phansi isithunzi sakhe kakhulu njengenkinga yokucishwa kukagesi. 

Njengoba izwe belidonsa kanzima isonto lonke lisesigabeni sokucishwa kukagesi sesithupha, ama-Social Research Foundation amabili abonise ukuthi isilinganiso sokugunyazwa kwakhe sehle safinyelela ku-40.7% sisuka ku-49% ezinyangeni eziyisishiyagalombili ezedlule.

Ngisho nakubavoti bendabuko be-ANC, isilinganiso sokugunyazwa kukaRamaphosa sehle sisuka ku-66% saya ku-59%.

Ukhetho lukaNelson Mandela lokuba noMengameli wakusasa, igama likaRamaphosa lalibhalwe ezinhliziyweni zabantu bakuleli kusukela phakathi nonyaka wango-90s.

Kodwa kudala ngaphambi kwalokho wazuza ukuhlonishwa njengomholi wenyunyana owasiza ekuqedeni iziteleka ezinde ezimayini, exazulula izingxabano zabasebenzi ngezingxoxo.

Abaholi bamabhizinisi bakuhlonipha kakhulu ubuhlakani bakhe kanye nekhono lakhe lokwehlisa izinkulungwane zabasebenzi abathukuthele ukuthi bavume ukusekela uhlelo lokuxoxisana ngokuhlanganyela.

Ngesikhathi sokuxoxisana nokuhlelwa koMthethosisekelo wezwe, uRoelf Meyer owayehola ithimba le-National Party wamchaza njengomuntu onobulungiswa kodwa obamba insimbi ishisa.

Kwathi ngesikhathi uhulumeni kaJacob Zuma udinga umuntu owayethandwa ngabantu futhi ehlonishwa ngamabhizinisi, balanda uRamaphosa bamenza iPhini likaMengameli elizoba umholi wamabhizinisi kahulumeni.

Esimeni esiphansi kakhulu ngemuva kweminyaka eyisishiyagalolunye yokulawulwa kombuso nezinkampani zawo, uRamaphosa wawina ukhetho luka-2019 lwe-ANC.

Abantu bavotela uRamaphosa, hhayi i-ANC ngalolo khetho.

Injabulo yokufika komholi oqotho kanye nempi emelene nenkohlakalo yazuza izinhliziyo nezingqondo zabavoti.

Yize ayezimisele ngokulwa nenkohlakalo futhi weseka iKhomishana yokulawulwa kombuso edalule ozakwabo ngokusebenzisa budedengu kanye nokuntshontsha imali engaphezu kuka-R1 trillion, isithunzi sikaRamaphosa silokhu sincipha.

Ngesikhathi ozakwabo bentshontsha izigidigidi zamarandi okwakuhloswe ukuthenga ngazo imishanguzo ezosindisa izimpilo zabantu ngesikhathi sobhubhano lwe-Covid-19, kwaba isithunzi sikaRamaphosa kuleli esacekeleka phansi kakhulu.

Kwaba yindaba efanayo ngesikhathi kuzwakala izindaba zokuthi kungenzeka ukuthi waba nesandla ekufihleni isigameko sokugetshengwa epulazini lakhe iPhala Phala, nodaba lwamasela athola imali engaphezu kuka-$580,000.

Ngenxa yezinkinga zakwa-Eskom, ubelokhu elwela ukwehlisa amandla kaSihlalo we-ANC kanye noNgqongqoshe wezokuMbiwa phansi namandla uGwede Mantashe, owamsiza  engqungqutheleni ye-ANC e-Nasrec kuZibandlela.

UMantashe, noNgqongqoshe wamaBhizinisi kaHulumeni uPravin Gordhan, bayivikele imboni yamalahle futhi bahudule izithende ekusizeni elakuleli ekuthuthukiseni ezinye izinhlelo zikagesi.

Lo umshikashika uMengameli Cyril Ramaphosa ashaye phansi ngonyawo ukuthi angeke umhlule.

Esithombeni esingenhla: Izinga lokugunyazwa kukaRamaphosa elehle lisuka ku-49% laya ku-40.7% ezinyangeni eziyisishiyagalombili

Umthombo wesithombe: I-Twitter

Izihloko zakamuva