UGogo uzibhuqa enhluphekweni ngemuva kokubulawa kwendodana yakhe

UGogo uTshinakaho Mudau uthi uchithe impilo yakhe yonke ephila ngobubha ngesikhathi ekhulisa indodana yakhe, u-Azwifaneli Mudau.

Kodwa u-Azwifaneli oneminyaka engama-37, akazange amphoxe umama wakhe njengoba aziqalela ibhizinisi lakhe eliyimpumelelo – wagcina ngokubulawa esangweni lomuzi wakhe e-Makwarela Extension 3 e-Vhembe, e-Limpopo.

Unkosikazi ka-Azwifaneli, uWinnie Ntanganedzeni Nemaranzhe, ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngezinsolo zokubandakanyeka kulokhu kubulala.

“Impilo ibingelula neze njengoba ubaba wakhe adlule emhlabeni eminyakeni eminingi eyedlule,” kusho ugogo.

“Njengoba ngangimkhulisa ngedwa, ngathandaza kuNkulunkulu ukuba amvikele. Akazange angiphoxe. Angikaze ngifune lutho kuze kube yilolo suku abulawa ngalo.”

Uthe uphila impilo yobumpofu njengoba umalokazana wakhe wathatha ifenisha kanye nethangi labo lamanzi endlini wamshiya engenalutho.

“Umalokazana wami akananhliziyo. Angikwazi ngisho nokumbuka,” kusho ugogo.

Umndeni ububhekene nezinsongo ezivela kulaba abasolwa ngokubulala ngaphambi kokuboshwa, futhi ukhathazekile ngokuthi uma bethola ibheyili, umndeni ngeke usaphepha.

“Ngiyajabula ukuthi ababulali abayitholanga ibheyili. Kumele bavalelwe ejele impilo yabo yonke. Anginalutho. Kumele ngithembele kwisibonelelo sami ngenxa yabo. Ngifisa sengathi amasondo ezobulungiswa angahamba ngokushesha futhi bagwetshwe impilo yabo yonke.”

Abasolwa abane, okunguTshivhangwaho Mudau, uTshililo Madega, uTakalani Nemutandani kanye noNemaranzhe, baboshwa ngoZibandlela kowe-2020 ngemuva kwezinyanga ezingamashumi amabili amaphoyisa eqale uphenyo.

Icala lihlehliselwe umhla zi-14 kuNhlaba kowe-2021 ukuze kuqhutshekwe nophenyo.

Izihloko zakamuva