UGogo (71) usahleli emjondolo ovuzayo yize athola umxhaso

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Okucashuniwe: UBomkazi Sitela (71) ongomunye wezisulu eziningi zaseKapa zabahlaseli abangekho emthethweni, uphoqeleke ukuthi ahlale emjondolo wakhe ovuzayo yize enikezwe indlu yomxhaso.

Odabeni lokungabi nabulungiswa, uBomkazi Sitela usaqhubeka nokuhlupheka, evalelwe emjondolo ovuzayo yize abelwa indlu yomxhaso eminyakeni edlule.

Indlu yakhe ese-Site C, elokishini laseKhayelitsha eKapa, ​​ihlala abangaziwa.

“Kubuhlungu ukuphila kanjena ngibe ngazi ukuthi ngabelwa indlu. Kodwa le ndlu ihlala abangaziwa ngokungemthetho. Umnyango bekufanele ngabe kade ukulungisile lokhu,” kusho yena.

“Eminyakeni eyisishiyagalolunye edlule, inhlangano yezindlu engenzi nzuzo kanye namalungu omphakathi bathembisa ukungakhela indlu kodwa abazange bakwenze lokho. Ngisola umnyango ngoba ngemuva kokuthi umuzi wami uthathwe ngokungemthetho, kwakumele bangifake kwenye iphrojekthi yokwakhiwa kwezindlu.”

Ngezinsuku zemvula, ubeka amabhakede ngaphansi kwezindawo ezivuzayo ophahleni lwakhe ukuze abambe amanzi, okwenza angakwazi ukulala. Uchitha ubusuku bonke ekha amanzi futhi ewakhipha emjondolo wakhe. Uvame ukuvuka athole ukuthi impahla yakhe seyilinyazwe ukugeleza kwamanzi endlini.

Uma amanzi econsa embhedeni wakhe phakathi nemvula enkulu, uSitela kufanele aphephele esihlalweni.

“Ngimboza umbhede wami ngopulasitiki ukuze ngigweme umonakalo, kodwa angikwazi ukulala kuwo,” esho. “Angifuni ukufela kulo mjondolo. Ngifanelwe okungaphezu kwalokhu,” esho.

Kodwa ke, uSitela akayedwa kulolu bishi.

Okhulumela uMnyango weNgqalasizinda e-Western Cape, uMnuz Munnera Allie uthe abantu abahlala ngokungemthetho ezindlini zomxhaso sebeyinkinga enkulu eKapa.

Uchaze ukuthi udaba lukaSitela luyingxenye yephrojekthi enkulu lapho kungenelwe khona izindlu eziningi, okuhlanganisa neyakhe. Nokho, ngenxa yendawo eyingozi, ukuqulwa kwecala lokuxoshwa kwabantu belibonkala njengengozi enkulu ngaleso sikhathi.

“Uhlelo lokuqala bekuhloswe ngalo ukuhlalisa abantu abagunyaziwe abavela eGugulethu Site C, eKhayelitsha naseMandela Park. Nokho, ngo-2006 ngesikhathi kwakhiwa la mayunithi kwavele kwangena amalungu omphakathi aseMandela Park ngokungemthetho,” kusho u-Allie.

“Umnyango manje usuthatha izinyathelo zomthetho zokucisha ukubhaliswa kwendlu yokuqala kaSitela kanye nokubheka ezinye izindlela zokwakhelwa izindlu yena kanye nabanye abahlomuli abathintekayo.”

Esithombeni esingenhla: Yize anikezwa umuzi eminyakeni edlule, uBomkazi Sitela kusafanele ahlale kulo mjondolo ovuzayo.

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva