Ugila izimanga uthisha oyivolontiya waseLimpopo okhipha o-100%

Lubhalwe nguNkhensani Mthombeni

Sekuphele iminyaka emine abafundi bakathisha oyivolontiya uVutivi Nghwana bephasa ngo-100% kuzo zonke izifundo azifundisayo.

Lo thisha (25) wasesigodini sase-Bonn, ngase-Tzaneen, e-Limpopo ufundisa i-Life Orientation, i-Tourism ne-Social Sciences esikoleni samabanga aphezulu i-Sedan kanti ufundisa kusukela ebangeni leshumi kuya kwelesi-12.

Wangena kulesi sikole ngo-2020 ngesikhathi sobhubhane lwe-Covid-19 futhi wacelwa ukuthi afundise umatikuletsheni i-Tourism njengoba kwakungekho muntu ozofundisa lesi sifundo.

Akazange ananaze, nakuba ayekhokhelwa u-R1,200 kuphela ekuqaleni, kodwa wanikela ngakho konke okusemandleni akhe.

Ekugcineni, wafaka isicelo senkontileka yomsizi kathisha ukuze akhokhelwe imali ethe xaxa. Ngesikhathi kuphela inkontileka, abazali babafundi banikela ngo-R50 ngethemu ukusiza ukumkhokhela kanye namanye amavolontiya. Lokho kwanyusa imali akhokhelwa yona yafinyelela ku-R2,000 ngenyanga.

NgoMgqibelo, uhlonishwe ngokuba uthisha onguvolontiya ohamba phambili e-Limpopo ngokukhiqiza izinga lokuphasa ngo-100% kuzo zonke izifundo abezifundisa, kusukela ngo-2020.

UVutivi Ndzhaka uklonyeliswe ngale ndondo inhlangano engenzi nzuzo eyasungulwa izifundiswa ezivela ezigodini ezingomakhelwane zase-Sedan, i-Bonn, i-Mafarana kanye ne-Mulati ebamba izinsuku zokufunda zabafundi futhi ihlonipha othisha abenza kahle.

UVutivi utshele i-Scrolla.Africa ukuthi indondo isho lukhulu kuye.

“Kuyangijabulisa ukuthi wonke umsebenzi onzima engiwenzayo uyabonakala, ngiphinde ngibashayele ihlombe abafundi bami ngokuthatha imiyalelo nokuzinikela ezifundweni zabo,” esho.

Yize uVutivi ebenza kahle kulesi sikoleni, usule ngenyanga edlule ukuze alandele iphupho lakhe emkhakheni wezokuvakasha.

“Inhliziyo yami ibuhlungu ngokushiya abafundi nesikole, ngizamile ukubhalisa e-Unisa ukuze ngifundele ubuthishela kodwa nganqatshwa kwaze kwaba kathathu. Ngizohlezi ngikhona esikoleni ngamaholidi uma ngingekho matasa.

“Nginesifiso sokwenza idili elikhulu nabo bonke abafundi bami kusukela ngo-2020 sibungaze impumelelo yethu. Ngilala kangcono ebusuku ngazi ukuthi sengiguqule izimpilo zabantu abaningi,” kusho uVutivi.

Esithombeni esingenhla: UVutivi Nghwana.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva