Ugcwele injabulo onikelelwe ngesihlalo esinamasondo

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Ugcwele injabulo uMncedisi Xhayimpi (38) wase-Worcester, e-Western Cape ngemuva kokuthola isihlalo esinamasondo kuMfundisi Sibusiso Feni webandla Isidiliya Apostolic Church in Zion.

Lesi senzo somusa siphendule imithandazo kaXhayimpi ebisuka enhliziyweni yokucela usizo futhi silethe inkululeko entsha kuXhayimpi, osebhekane nezinselelo eziningi ngenxa yokukhubazeka kwakhe.

“Ngazalwa ngikhubazekile. Ngokusho kukamama ngangihluleka ukuphuma esibelethweni sakhe, ngakho isibhedlela kwadingeka sisebenzise insimbi ukuze singikhiphe esibelethweni sakhe. Lokhu kwangiphazamisa kakhulu njengoba manje ngingakwazi ukwenza izinto eziningi ngedwa,” kusho yena.

Sekuphele iminyaka uXhayimpi edonsa kanzima ukuthola isihlalo esinamasondo, ubethola usizo oluncane naphezu kwemizamo yakhe.

Ugcine ngo-2014 ukuba nesihlalo esinamasondo kodwa saguga, wagcina esethembele kwabanye abantu.

Ngenhlanhla imithandazo yakhe iphendulekile ngenxa yesenzo esihle sikaMfundisi uFeni.

“Angikholwanga uma ngizwa ngomuntu obefuna ukunginikelela ngesihlalo esinamasondo. Kuzosiza umama enkingeni yokungithwala uma ngiya esontweni. Manje ngisho nabashana bami sebezokwazi ukungisiza futhi sengizokwazi ukujabulela ukukhanya kwelanga ngaphandle.”

UXhayimpi uyabonga ngoba isihlalo esinamasondo simenza akwazi ukwenza izinto eziningi eyedwa, okumenza azethembe.

Izinselelo abantu abakhubazekile ababhekana nazo, ikakhulukazi ekuthengeni izihlalo ezinamasondo ziyikhathaza kakhulu inhliziyo kaXhayimpi.

“Kuyacindezela ukwazi ukuthi wethembele kubantu kukho konke, kodwa isihlalo esinamasondo senza izinto zibe lula ngoba abantu bangakusiza ngaphandle kokusebenzisa amandla amaningi.”

UFeni waqala ukuzwa ngosizi lukaXhayimpi emsakazweni nasezinkundleni zokuxhumana. Indaba yale nsizwa yagqugquzela uFeni ukuthi athathe isinyathelo.

“Usenesikhathi eside ezama ukuthola isihlalo esinamasondo. Ngimuzwe ecela usizo kwenye yezinhlelo zomsakazo waze wathi uzizwa ewumthwalo emndenini wakhe, kanti into engashintsha lokho ukuthola isihlalo esinamasondo.”

Ezimisele ukusiza, uFeni usabalalise isicelo mayelana nesimo sikaXhayimpi, efuna usizo kunoma ubani obengasiza.

Ekugcineni, othile unikele ngesihlalo sabakhubazekile ebesidingeka kakhulu, okulethe injabulo enkulu kubo bobabili uXhayimpi noFeni.

UFeni ukholelwa ukuthi uhulumeni kufanele abambe iqhaza elibonakalayo ekwesekeni abantu abaphila nokukhubazeka ukuthi bathole izihlalo ezinamasondo, okubenza banganciki kwabanye abantu.

Ngomnikelo omuhle impilo kaXhayimpi ibe noshintsho olukhulu. Manje useyakwazi ukuhamba ngokukhululeka ngesihlalo sakhe esinamasondo, usekwazi ukuya esontweni ngaphandle kokuhlupha umama wakhe, futhi ujabulela

nokukwazi ukuphuma ngaphandle abone ilanga.

Esithombeni esingenhla: Isenzo somusa esilethe uguquko empilweni kaMncedisi Xhayimpi, okukhombisa umthelela omkhulu umuntu angaba nawo uma ephosa esivivaneni kulabo abadinga usizo.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva