UFW DE KLERK akasilona iqhawe kubantu abamnyama eNingizimu Afrika

Zukile Majova

Labo ababenendaba nokulalela, uFrederik Willem De Klerk waqiniseka indaba yokuthi wayenguMengameli owaqeda uhlelo olubi lobandlululo futhi wakhulula uNelson Mandela. 

Isiphetho sendaba.

Engxoxweni abe nayo ne-BBC ngonyaka odlule uthe: “Akukhona okwami ukuthi ngibhale umlando wami. Kodwa ngingathanda ukukhunjulwa njengomuntu owenza umehluko omuhle, owakhayo ngesikhathi esibalulekile emlandweni wethu. Futhi nokuthi ngidlale iqhaza ekugwemeni inhlekelele eNingizimu Afrika.”

Lolu hlobo lwendaba yakhe lumsizile ukuba abaleke ekushushisweni kuleli nasemhlabeni wonke ngamacala abhekiswe kubantu.

Yebo, uDe Klerk waluqeda ubandlululo, kodwa akalona iqhawe eNingizimu Afrika endlini emnyama.

Ngokuhamba kweminyaka, ikakhulukazi ngesikhathi elwa nomdlavuza, kwakucatshangwa ukuthi u-De Klerk ekugcineni uzoziphendulela ngokubulala okwenzeka ngesikhathi enguNgqongqoshe wezangaphakathi futhi kamuva engumphathi wezwe.

Izikhathi eziningi waxolisa futhi wagxeka ubandlululo njengolungalungile, kodwa akazange nakanye avume ukuzibophezela ngokubandakanyeka kwakhe ezenzweni zobugebengu zombuso wobandlululo.

Elinye lamacala ukubulawa kwe-Cradock Four ngamaphoyisa obandlululo ngonyaka wezi-1985.

Kamuva kwaphumela obala ukuthi uDe Klerk waya emhlanganweni womkhandlu wezokuphepha kombuso lapho kwathathwa khona isinqumo sokubulala isishoshovu esasimelene nobandlululo uMatthew Goniwe kanye nabanye abathathu.

Isinqumo sikaDe Klerk sokunamathela endabeni yakhe yisona sizathu sokuthi wakwazi ukuya ethuneni lakhe ebambe umklomelo we-Nobel Prize naphezu kweminwe yakhe evuza igazi lezinkulungwane ezabulawa umkhandlu wezokuphepha kombuso wobandlululo kanye namasosha.

Iminyaka eminingi wathi ikhomishini yamaqiniso nokubuyisana yamkhulula kunoma yibuphi ubugebengu, kodwa i-TRC yathola ukuthi uDe Klerk “wayeyingxenye yekhomishini yokwephulwa kwamalungelo abantu” futhi “waba nesandla ekudaleni isiko lokungajezisi lapho ukwephulwa kwamalungelo abantu kukubi kakhulu”.

Njengoba uFW eseshonile, abantu abamnyama baseNingizimu Afrika ababemvumele ukuthi athathe umhlalaphansi ngokuthula sebezomkhumbula njengomxolisi wobandlululo owathi lolu hlelo lokucwasa ngokwebala akulona icala elibhekiswe kwisintu.

Yilokhu kuphawula okwaphoqa lowo owayeyisishoshovu sophiko lwentsha lwe-ANC uJulius Malema ukuthi aphikisane nokumenywa kukaDe Klerk nguMengameli uCyril Ramaphosa ekuvulweni kwephalamende.

“Sinombulali endlini… umxolisi wobandlululo… onegazi ezandleni zakhe”.

Izihloko zakamuva