Ufike kwezwakala u-Blxckie ngecwecwe lakhe elisha

Sizwe Sibiya

USihle “Blxckie” Sithole, owaziwa nangokuthi “uSomnyama Yena Yedwa,” uza kabi emkhakheni we-hip-hop ngemuva kokukhipha i-albhamu yakhe yokuqala ethi-B4NOW ngoLwesihlanu zingama-21 kuNhlaba ngowezi-2021.

Umbhali wezingoma waseThekwini utshele iMacG’s Podcast and Chill ngoLwesine, ukuthi le albhamu iyinhlanganisela yezingoma aqale ukusebenza kuzo ngaphambi kokuba abe “ngundabuzekwayo,” yingakho ibizwa nge-B4NOW (Before Now).

UBlxckie uqale ukungena kulo  mkhakha womculo we-hip-hop ngezikhathi zikakhisimusi ka-2020 ngemuva kokuthi ekhiphe enye yezingoma ezikwi-albhamu noLucasRaps, esihloko sithi Big Time Shlappa.

Udumo lwakhe luphinde lwanyuka ngesikhathi ekhipha ingoma eshisa izikhotha i-Ye x4, ayicula noNasty.

UBlxckie uthe kwadingeka athumelele uNasty izingoma ezinhlanu ngaphambi kokuthi ekugcineni aze avume ukusebenzisana naye engomeni yesithupha ayithumela.

Ngowezi-202, lo mrepha wanquma ukushiya iTheku ngaphambi kokuphothula iziqu zakhe. Wayephakathi nonyaka wakhe wokugcina e-UKZN Howard College, efundela iziqu ze-undergraduate in psychology, ngesikhathi ethuthela eGoli ukufeza izifiso zakhe zomculo.

Umvalelo wamgcina eGoli unyaka wonke wezi-2020 ngenxa yemikhawulo yokuhamba ngesikhathi sobhubhane. Futhi yileyo ndlela agcine esebenza ngayo ngokungakhathali noLucasRaps nalo lonke iqembu lakhe, kuhlanganisa noDr Peppa engomeni eyashisa izikhotha ethi Mntase, uBlxckie ayekuyona.

Kwi-podcast kaMacG, uphinde waveza ukuthi akawubhali phansi umculo wakhe, kodwa inqubo yakhe yomculo ifana nokwenza kukaJay-Z, ongena e-studio alalele isigqi izikhathi ezimbalwa ngaphambi kokwakha “izingoma eziningi.”

UBlxckie, oqale ukurepha eneminyaka eyisithupha, wengeze ngokuthi kuthatha isikhathi eside ukubhala ingoma, ukuyifunda nokuyiqopha, ngoba ufuna ukuqopha izingoma ezintsha nsuku zonke.

Lo mculi ngokusho kwakhe bekufanele akhethe ezingomeni ezingama-“420” ukwenza lo msebenzi wezingoma eziyishumi nambili, i-B4NOW.

Umphumela we-albhamu angeke uthathwe njengecwecwe le-hip-hop nje kuphela, njengoba izingoma ezifana nethi- Sika zithinta uhlobo lwama-piano ne-Kwaito ngezinsimbi zomculo yazo.

Ephethwe yinkampani ephethe i-M4 noLucasRaps, uBlxckie uphinde waveza ukuthi, ngokungafani nabanye abaculi abasebancane behip-hop kuleli, unamalungelo ezingoma zakhe.

Ngemuva komkhankaso we-albhamu wezimakethe, uBlxckie uthe uzokhipha umculo nabantu abahamba phambili kulo mkhakha, okubalwa kubo uDJ Capital, uRicky Rick nomrepha waseMelika uVic Mensa ukubala abambalwa.

Umthombo wevidiyo: i-YouTube

Izihloko zakamuva