UDr Malinga uvakashele u-Alostro kwesokuhlunyeleliswa izimilo

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

Umculi owawina izindondo uDr Malinga ugqugquzele labo abalulamayo ezidakamizweni ukuthi bafunde ohambweni lwakhe lwempilo kusukela ebuphofini kuya ekudumeni ukuze nabo bakwazi ukwakha izimpilo zabo baziqale kabusha.

Ubekhuluma ngesikhathi evakashele esikhungweni sase-Limpopo esilwisana nezidakamizwa lapho okuhlala khona umgqugquzeli ezinkundleni zokuxhumana uMahau Louis odume ngelika-Alostro.

U-Alostro wangeniswa emasontweni amabili edlule ngemuva kokuthi uDJ Karri enikele ngokumsiza ukuthi akhe kabusha impilo yakhe ngokuqala ukuya endaweni yokuhlunyeleliswa kwezimilo.

Lo mculi (34) wase-Tshwane wathola udumo ngesikhathi sobhubhane we-Covid-19 ngesikhathi enengxoxo kumabonakude.

Wayezama ukuchazela intatheli ngobunzima abantu ababhekana nabo ngesikhathi se-Covid-19. Kule vidiyo uMahau uzwakala ethi abanye abaluthekile bane-Alostro, okusho ukuthi bakhanukela izidakamizwa ngaphambi kokuthi axoshwe abanye abayimilutha.

UMalinga utshele labo abalulama ezidakamizweni ukuthi akakaze abheme noma aphuze utshwala selokhu azalwa ngo-1980.

“Ungakhetha ukungikholwa noma ungangikholwa, kukuwe lokho. Njengomuntu ngikhetha engikufunayo  kanye nengingakufuni ukuthi kungene emzimbeni wami.

“Bake bangizama ngezidakamizwa kodwa angizange ngikuvumele lokho. Ngizicabangela mina. Uma ungibona ngidlala esteji yimina, ngikwenza konke lokho ngingaphuzile,” esho.

UMalinga uthe uke waba nengcindezi esikhathini esidlule futhi wayecabanga ukuthi sekuphelile ngaye kodwa lokho akuzange kumphoqe ukuthi enze ubugebengu noma asebenzise izidakamizwa.

Uhlengezele izinyembezi ngesikhathi elandisa ngendlela abakwa-SARS abathatha ngayo ifenisha emzini wakhe ngenxa yokukweleta intela ka-R2.1-million.

“Umuzi wami ngawuthenga ngo-R3.2-million kodwa abakwa-SARS bayithatha ifenisha yami. Angizange ngivumele leso sigaba sempilo yami ukuba singivimbe kodwa ngaguqa ngathandazela amandla.

“Imali enginayo manje ngiyitshale ebhizinisini lami lomculo ukuze ngithenge ifenisha engiyidingayo,” esho.

U-Alostro utshele uDr Malinga ukuthi useqedile ngezidakamizwa wathi ngemuva kokuphothula uhambo lwakhe lokuhlunyeleliswa kwezimilo uzoqala ukusebenza emculweni wakhe aqophe izingoma. 

Esithombeni esingenhla: UDr Malinga no-Alostro.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva