Udokotela uthole isexwayiso ngokudalula izimfihlo

Kamogelo Olaitan

Udokotela oke waphumela obala ngesimo esingesihle esibhedlela iRahima Moosa Mother and Child unikezwe isexwayiso esibhalwe phansi.

UDkt Tim de Maayer umiswe emsebenzini mhla ziyishumi kuNhlangulana ngokubhalela uMnyango wezeMpilo incwadi edalula izimo ezinyantisayo ezibhedlela zikahulumeni nokuthi zibe negalelo kanjani ekushoneni kwezingane.

UDe Maayer ubuyiselwe esikhundleni ngaphambi kokuthi anikezwe isexwayiso esisemthethweni.

Lokhu kuvezwe yibamba likaNgqongqoshe wezeMpilo eGoli uNomantu Nkomo-Ralehoko ephendula umbuzo kalowo okhulumela i-DA kwezempilo uJack Bloom wesiShayamthetho saseGoli.

UNkomo-Ralehoko uthe UMphathi wesibhedlela uDkt Nozuko Mkabayi unqume ukuqondisa udokotela izigwegwe ngokwephula umgomo wezokuxhumana wangaphakathi kanye nemithetho yokuziphatha kwabasebenzi bakahulumeni.

Encwadini enesihloko esithi “Ulala kanjani ebusuku” uDkt de Maayer uthe: “Izingane ziyashona kanti nezimo ezinyantisayo ezibhedlela zethu zikahulumeni zinomthelela ekushoneni kwazo.

“Ngifisa sengathi ungeza esibhedlela sethu futhi ubone odokotela abazama ukujova izingane nokuthi bazama kanjani ukuvuselela i-cardiopulmonary ngethoshi lomakhalekhukhwini babo, njengoba ukucishwa kukagesi kubuyile  futhi  noma ubone ukubanda okudalwa i-neonate ecishaya ngenxa yokungabibikho kukagesi bese ingakwazi ukufudumala.”

USihlalo we-South African Medical Association, uDkt Mvuyisi Mzukwa uthe isibindi sikaDe Maayer sokuveza izimo esibhedlela kuyisibonelo kochwepheshe bezokwelapha ezweni lonke abanomthwalo wokuqala ezigulini zabo, hhayi ezikhungweni abaziqashile.

“Okwenzekalayo ngoDkt de Maayer sekumane kuwumzamo wokuziphindiselela weziphathimandla zesibhedlela ukuvala umlomo ogxeka ukungaziphathi kahle kwazo,” kusho uMzukwa.

UBloom uthe kuyacasula ukuthi uDe Maayer ujeziswe ngokulandela unembeza wakhe ekudaluleni ukuthi izimo ezimbi zasesibhedlela ziholele ekushoneni kweziguli zakhe ezisencane.

“I-DA ikholelwa ukuthi uMphathi wesibhedlela kufanele aqondiswe izigwegwe kanye nokuthi kube nezinyathelo ezisebenzayo zokulungisa izinkinga ezihlonzwe uDkt de Maayer,” kusho uBloom.

Izihloko zakamuva