Udlelwa umuzi umculi weKwaito odumile

Lubhalwe nguZukile Majova

Umculi weKwaito odumile u-Arthur Mafokate ufunde kabuhlungu isisho sesiZulu esithi icala aliboli.

Lokhu kuza ngemuva kokuthi sekuqalwe uphenyo olunzulu mayelana nokuthi lo mnikazi we nkampani i-999 Music wayithola kanjani imali eyizigidi ezingu-R9.3 kwi-National Lotteries Commission (NLC).

Le mali kwakuhloswe ngayo ukusiza intsha engasebenzi ezindaweni ezihlwempu nezisemaphandleni ezweni, yayizosiza kumakhono omculo, ukukhiqizwa amafilimu, umdanso kanye nebhizinisi lokusakaza.

Okhulumela i-National Prosecuting Authority esifundeni saseGauteng, uLumka Mahanjana uthe izigidi ezingu-R1.8 ezangena kulo msebenzi kwathi izigidi ezingu-R7.5 million zaya kuMafokate owazithengela indlu kanokusho eMidrand.

Njengamanje umbuso usuthathe lomuzi wawufaka endalini ukuze udayiswe kubuyiselwe imali okuthiwa yantshontshwa kwi-NLC.

NgoLwesithathu, iNkantolo eNkulu yaseNorth Gauteng isichithile isicelo sikaMafokate sokuthi indlu yakhe ikhishwe endlini.

Abashushisi bombuso bathi uMafokate wayengumqondisi we-South African Arts and Development Organisation eyathola izigidi ezingu-R9.3 kwi-NLC.

“Enkantolo uMafokate uveze ukuthi wayenelungelo lokuthola izigidi ezingu-R7.5 njengoba amabhizinisi akhe enza konke obekufuneka aphinde aletha nezinsiza ngemiyalelo ye-NLC uphinde wathi alikho icala alenzile. Kodwa-ke i-NPA iphikise ngokuthi nakuba uhlobo oluthile lwezinsiza lwalethwa noma lwenziwa kodwa cishe kwasetshenziswa izigidi ezingu-R1.8 ukwenza lokho.

“Imali esele yasetshenziswa ukuthenga umuzi kanokusho owawungangene kwinhloso yokwabiwa kwemali. Imali eyasetshenziswa ukuthenga umuzi kanokusho yantshontshwa kwi-NLC njengoba ingazange isetshenziselwe umsebenzi okwakuhloswe ngayo ukuthuthukisa intsha,” kusho uMahanjana.

Njengoba amanye amabhizinisi kaMafokate engayenzi imali, inkantolo ithole ukuthi lo mculi ubengenayo incazelo ezwakalayo yokuthi angakwazi kanjani ukuthenga umuzi kanokusho ngaphandle kwesibonelelo se-NLC.

Isinyathelo esilandelayo esokuba i-Asset Forfeiture Unit idayise indawo bese ibuyisela inzuzo ku-NLC.

“I-SIU iyasamukela isinqumo seNkantolo eNkulu sokuchitha isicelo se-999 Music kanye nemizamo ka-Arthur Mafokate yokuhoxisa ukudayiswa komuzi owathengwa ngemali ye-NLC eMidrand,” kusho uphiko oluphenya amacala akhethekile.

Isithombe esingenhla: Umuzi ka-Arthur Mafokate ozodayiswa endalini.

Umthombo wesithombe: X

Izihloko zakamuva