UDJ onandisa enqunu uyaziqhenya ngomsebenzi wakhe  

Lubhalwe nguKhaya Ndaba

Abanye oDJ badedela umculo. UDJ waseGoli uDJ “Buntu The Ghetto” ukhipha ubhodisi.

Indlovukazi ye-disco uBrenda Fassie owayengenamahloni kakhulu ngezinto ezethusayo ubezomeseka uBuntu ongagqoki ngenhla. NjengoMaBrrr, uDJ osemncane uzimisele ngokuphonsela inselelo umphakathi oqondile kanye nokwephula imithetho yawo ngokuthi njalo uma enandisa aveze amabele akhe ngaphandle.

UPatricia Modiba (26), “uBuntu The Ghetto” usedume kakhulu njengoDJ ongagqoki uma esesiteji.

Njengombhikiso we-#FeesMustFall umsebenzi kaBuntu onguDJ waqala ngo-2017 e-Wits University eqenjini elibizwa nge-Black Womxn Caucus. Lapho babedingida udaba lokubulawa kwabesifazane abamnyama kuleli. Ezingqungqutheleni zamaqembu babethanda umculo awukhethayo.

“Ngesikhathi abanye abesifazane bengitshela ukuthi ngicabange ukuba uDJ angizange ngikuthathele phezulu kodwa ngaphuma kancane ngaqala ukufunda,” esho.

UBuntu wabe esethatha izifundo e-Kitchener’s Bar e-Braamfontein futhi wathuthuka ngokuhamba kwesikhathi.

Lo DJ owazalelwa futhi wakhulela e-Hillbrow ubelokhu ezungezwe imvelo ehlukahlukene futhi enamasiko amaningi endaweni enezakhamizi eziningi ezivela kulo lonke izwekazi lase-Afrika.

“Ukukhulela kuleya ndawo kwaba nomthelela omkhulu emculweni wami ngoba ngangizifela ngomculo wase-Afrika, umculo kaBrenda Fassie kanye ne-jazz,” kusho uBuntu.

Amasethi akhe okunandisa ayingxube ehlukahlukene ye-house, i-soul kanye ne-jazz.

Kodwa okumenza ahluke kakhulu kunoma yimuphi uDJ ukuthi wenza umsebenzi wakhe eveze amabelo. Uchaza ukuthi sekuphenduke isiqu sakhe ukuveza amabele akhe obala ngesikhathi enandisa ngoba uyazethemba ngomzimba wakhe.

Kodwa akafuni abantu bagxile ekutheni ubanqunu uma enandisa.

“Into yokuthi ngingagqoki iqhamuka embhikishweni we-#FeesMustFall, kwenzeka ngokuthi ngelinye ilanga kushisa ngibona abafana bekhumula amahembe ukuze bashaywe umoya. Nganquma ukuthi nami ngikhumule.

“Futhi ngenkathi ukhumula ihembe lakho amaphoyisa ayengeke akudubule ngesikhathi sombhikisho.”

Abantu abaningi babedidekile ngoba babengalindele ukuthi umuntu wesifazane angaqimba. Uphendule wathi: “Uma amadoda ekwazi ukukwenza, kungani mina ngingakwazi?”

Waqala ukwamukela ukungagqoki ubhodisi njengesitatimende egameni lakhe elithi “Buntu The Ghetto.”

Useke wanandisa ezindaweni zokucima ukoma njengase-Mangrove nase-Kitcheners endaweni yabafundi e-Braamfontein. Kulindeleke ukuthi ayonandisa e-FuckWhatYouHear e-Native Rebels e-Braamfontein kanye nasePhindamzala e-Soweto ngoNdasa nangoMbasa.

Esithombeni esingenhla: UDJ “Buntu The Ghetto”

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva