UDJ Cappuccino ukwenza ngama-degree

Doreen Mokgolo

Uma kukhulunywa ngoDJ, ulindele ukuzwa ngezimoto zabo eziwubukhazikhazi, abesifazane babo abahle noma amabhalansi abo asebhange. Awuvamisile ukuzwa ngempumelelo yabo ezifundweni.

Kodwa kuTebogo Maswanganyi, uDJ Cappuccino kubalandeli bakhe, sekuyinto ehluke ngokuphelele.

Muva nje usanda kuthola iziqu zobucwepheshe zesibili kuzifundo ze-Master’s degree ze-Media eNyuvesi yase-Limpopo.

Lokhu kungemuva kokuba enze iziqu zakhe zokuqala ze-master’s degree ngowezi-2016. Njengamanje usethole iziqu ze-PhD kwi-Climate Change Communications eNyuvesi yase-Limpopo.

Ubuye abe ne-B. Tech ye-Chemical Engineering, i-BA Media Study, i-BA Honours degree Media Study, i-MA Media Study, ne-Masters of Business Administration.

“Akukho kulokhu okwafika kalula. Bekumele ngizidele ngithole izindlela ezehlukene zokuxhaswa izifundo zami,” esho.

Uqale ibhizinisi lokuthwebula izithombe, ehlela imincintiswano yonobuhle eNyuvesi, ukuba nguDj nemicimbi yemfashini ukuze aphile enyuvesi.

Izimali azikhiqize kule misebenzi kamuva kwamenza asize abanye abafundi.

“Umcabango wokuyeka phansi wawungakaze ube yinto engingayikhetha. Ngakhulela emndenini owawuyazisa imfundo. Lokhu kwangikhuthaza ukuthi ngiphokophele ukuba yisibonelo esihle emphakathini wangakithi,” esho.

Ubuye waqala uhlelo lokuqongelelela izitshudeni imali ngomfundaze wakhe i-DJ Cappuccino Higher Education Trust.

Uthe ubelokhu egxile kakhulu ezincwadini zakhe ngesikhathi engasebenzi futhi usebenzisa ukuba nguDj ukubalekela ezifundo zakhe ukulinganisa impilo yakhe yezenhlalo.

“Bengihlezi ngifuna ukuba ngudokotela kodwa ngazithola sengifundela iziqu zobunjiniyela ngemuva kukamatikuletsheni,” esho.

“Kodwa-ke noma kanjani, ngisazobhala isihloko sikaDokotela ngaphambi kwegama lami.”

Izihloko zakamuva