Ucwaningo olukwazi ukuveza imizwa yezingulube

Dylan Bettencourt

Ososayensi e-Denmark bathole ukuthi i-spectrum semizwa yezingulube ingasetshenziswa ukuhlaziywa kwe-Vocal Expression – nokufundwa kwemisindo eziyenzayo.

Ucwaningo olwenziwa abacwaningi eNyuvesi yase-Copenhagen luqinisekisile ukuthi bakwazile ukuhlukanisa imizwa yezingulube besebenzisa imisindo yabo ye-oink ne-squeal.

Abacwaningi baqophe imisindo engu-7,414 evela ezingulubeni ezingu-411 ezimeni ezahlukene kanye nezimo ezihlekisayo.

Ukuhlolwa kwezingulube kuveze i-algorithm ekwaziyo ukusho ukuthi izingulube bezinomuzwa omuhle noma omubi.

“Ngenxa yomthelela wemizwa ekukhulumeni, ukuhlaziywa kwezwi lokukhuluma kwemizwa kuya ngokuya kubhekwa njengethuluzi elibalulekile elingenasici lokuhlola izici ezithintekayo zenhlalakahle yezilwane,” kusho ucwaningo.

Imizwa eyakhayo ivame ukuvela uma amachwane encela komama noma esehlangene namalungu omndeni wawo.

Imizwa engemihle ivele ezimeni ezifana nokuhlukana, ukulwa nezinye izingulube kanye noma zizobulawa.

“Eminyakeni eyishumi edlule, kuye kwaboniswa ukuthi ukuvezwa kwemizwa yezilwane eziyizinhlobonhlobo noma izimo zengqondo kuveza nezici ezithile ze-acoustic,” ngokusho kocwaningo.

Abacwaningi baveze ukuthi izingulube zisebenzisa ama-high-frequency squeals ukukhombisa imizwa engemihle kanye nomsindo ophansi njengamagxolo noma ukugquma ngenxa yemizwa eyakhayo.

“Kunomehluko ocacile ekubizeni izingulube uma sibheka izimo ezinhle nezingezinhle. Ngokuqeqesha i-algorithm yokubona le misindo, singahlukanisa u-92% wokuveza imizwa elungile,” kusho uSolwazi u-Elodie Briefer, ophethe ucwaningo ngokubambisana.

Ucwaningo luphethwe ngeqiniso kanye nokunxusa ukuthi yonke inhlalakahle yezilwane ivame ukugxila kwingcebo kunganakwa impilo nengqondo yezilwane.

“Sidinga umuntu ofuna ukuthuthukisa i-algorithm ibe uhlelo  abalimi abangalusebenzisa ukuze bathuthukise inhlalakahle yemizwa yezilwane zabo,” kwengeza uBriefer.

Umthombo wesithombe: @InsideScience

Izihloko zakamuva