UCeleb Ozz uthole ubuyena bakhe ngokulawundisa ama-disc

UOlwethu “Celeb Ozz” Jokana ubephila ngaphansi kwefu elimnyama ngoba ubengakwazi ukuthola umazisi – kodwa umculo waba yindwangu yakhe yesiliva.

UCeleb Ozz waselokishini lase-Govan Mbeki, e-Port Elizabeth, uthatha umhlaba womculo ngemuva kokulahlekelwa yithuba lokubhala umatikuletsheni wakhe kowezi-2018 ngoba wayengenaso isitifiketi sokuzalwa nomazisi.

Kodwa-ke ithuba lafika ngesikhathi evela ohlelweni lwasekuseni oludumile loMhlobo Wenene olwaziwa nge-BEE. NgoLwesihlanu ozozwakala okwesihlanu kulolu hlelo.

Ekhuluma nabakwa-Scrolla.Africa ngoLwesithathu uthe wafunda ukuba ngu-DJ kowezi-2017. Waqala eThaveni kaThemba okwakungeyamalume wakhe ongasekho ngenkathi ecela o-DJ bendawo-ukuthi bamfundise ukulawundisa ama-disc.

“Lokhu kungisizile kakhulu. Izidakamizwa nokuphuza ngokweqile bekukuningi kakhulu endaweni futhi bengifuna ukuphila impilo ehlanzekile. Ngawo lowo nyaka ngathola isimemo sami sokuqala elokishini i-Marselle.”

Kodwa ngemuva kokuqeda ibanga lesi-11 impilo yakhe yama.

“Kowezi-2018 angikwazanga ukubhalisela umatikuletsheni ngoba ngangingenaso isitifiketi sokuzalwa. Umama waphinde wasebenzisa isibongo esihlukile ngoba wayeshade nenye indoda. Ngalahlekelwa unyaka esalwela ukulungisa le nkinga,” uyasho.

UCeleb Ozz walinda kwaze kuphele unyaka ukuthola umazisi.

“Kowezi-2019 ngaya ku-DJ Pastor we-BEE wanginika ithuba ngemuva kokubuka umsebenzi wami. Kusukela lapho bengilokhu ngithola izimemo esifundazweni sonke kubandakanya i-Western Cape, imicimbi yezinkampani, izingxoxo nemisakazo yomphakathi efana neNkqubelaFM ne-Bay TV.”

“Ukuba sohlelweni lwe-BEE oludumile kube yinto engigqame kakhulu kuyo. Kungivulele iminyango eminingi. Ngifuna ukuba ngomunye wabakhiqizi bomculo abahamba phambili ezweni futhi ngibe yisibonelo esihle entsheni. Kodwa okokuqala, kumele ngiqede umatikuletsheni wami.”

Izihloko zakamuva