Ucansi luyisipho esivela kuNkulunkulu: UPapa uFrancis

UPapa uFrancis, enkulumweni yakamuva ngaphandle kwe-Vatican umemezele ukuthi “ukuzijabulisa ngokocansi kuyisipho esivela kuNkulunkulu” ngesikhathi egxeka ukusetshenziswa kwezithombe namavidiyo ocansi.

Lo mfundisi (87) unxuse amakholwa amaKhatolika ukuthi bazise ubuhlobo bocansi kodwa waxwayisa ngezingozi zezithombe namavidiyo ocansi.

Ugcizelele ukuthi izithombe namavidiyo ocansi akulungile. 

UPapa uphinde wakhuluma ngomzabalazo wempilo yonke wokulwa nenkanuko, wakuchaza njengesono esigebengayo nesiphinde siphathe abantu, kubika i-New York Post.

Uveze ukuthi ukuziphatha okunenkanuko akuvumeli ukuxhumana kwangempela phakathi kwabalingani.

UFrancis ukhulume ngezingozi zokungavumelani ebudlelwaneni, exwayisa ngesifiso sokuba nomlingani.

UPapa uphinde wakhuluma ngesinqumo sakamuva seBandla lamaKhatholika sokugunyaza izibusiso kwabathandana nabobulili obufanayo.

Ebhekene nokuphikiswa okuthile nokungaqondi okuvela ebandleni, ugcizelele isidingo sokwamukela lezi zinqumo.

Luhlanganiswe nguMbhali we-Staff 

Esithombeni esingenhla: UPapa uFrancis.

Umthombo wesithombe: X

Izihloko zakamuva