Ucansi luyiphilisi elisha lokulala

Ucansi lungaba mnandi noma lube ngcono kunephilisi lokulala!

Lolu lwazi luvela ocwaningweni lwakamuva olwethulwe emhlanganweni waminyaka yonke we-SLEEP 2023 e-Indianapolis, eMelika.

Ucwaningo beluhlanganisa ukubuza abantu abadala abangu-53 ngemikhuba yabo yokulala okuhlanganisa izinga lokulala, ucansi, i-orgasm kanye nokusetshenziswa kwemithi yokulala.

UDkt Douglas Kirsch wase-Atrium Health e-Charlotte, e-North Carolina ugqamise ukushoda kwemininingwane yesayensi ngomthelela wocansi kanye ne-orgasm uma kukhulunywa ngokulala, kubika i-New York Post.

Nakuba kuvame ukwenziwa ihlaya ukuthi utshani bungakusiza ukuthi ulale kahle, lolu cwaningo beluhloselwe ukunquma ukuthi ngabe likhona yini iqiniso kulokho.

Imiphumela ibihlekisa kakhulu. Kubahlanganyeli u-75% ubike ukuthi ulala kangcono ngemuva kocansi noma i-orgasm.

Okunye okutholiwe ukuthi u-64% ube nomuzwa wokuthi iphilisi lokulala liba nomthelela ofanayo noma omubi kakhulu ebuthongweni babo uma kuqhathaniswa nocansi.

Ababhali balolu cwaningo baphawule ukuthi nakuba abezindaba bevame ukuveza ucansi njengento ewusizo ekuphumuleni kahle ebusuku, lesi sixhumanisi besingakahlolisiswa kahle ososayensi kuze kube manje.

Ngakho-ke, nakuba imithi yokulala ivamile kubonakala sengathi ukwenza ucansi kungase kube imfihlo yokulala kamnandi.

Yebo, kubalulekile ukuqaphela ukuthi lolu cwaningo ngelokuqala nokuthi ucwaningo olwengeziwe luyadingeka ukuze uqonde ngokugcwele ubudlelwano phakathi kocansi nokulala.

Kodwa kuyisihloko esithakazelisayo nesijabulisayo ukuze siqhubeke nokwenza ucwaningo. Ubani owayazi ukuthi ukuzijabulisa okuncane ngaphambi kokulala kungase kuthathe indawo yalezo zinsiza zokulala? Ngakho-ke, ngokuzayo uma uqwashile ungase wenze ucansi ukuze ulale!

Luhlanganiswe nguMbhali we-Staff

Esithombeni esingenhla: Amaphilisi okulala

Izihloko zakamuva