Ucabanga ukuthi ungenza uMengameli enze umsebenzi ongcono?

Lokho ungakufakazela emdlalweni wethu omusha i-ESKOMMANDO.

Kulo mdlalo uthola ithuba lokuba uMengameli ugcine ugesi ukhanya .

Asikho isidingo soku-download lomdlalo, ungawudlala ngqo kusayithi yethu. 

Kulomdlalo uhamba uqoqa uphawu lwelanga ugweme ukuqoqa uphawu olubomvu!

Dlala umdlalo uphinde wabelane  ngomphumela wakho wokugcina!

Izihloko zakamuva