Ucabanga ukulaxaza isikole umfundi oyisangoma okhala ngokuhlukunyezwa  

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Udokotela ophinde abe isangoma akajwayelekile  ngenxa yezizathu ezisobala.

Omunye umfundi oyisangoma esikoleni samabanga aphezulu i-I.D Mkhize eKapa unephupho lokuthi ngelinye ilanga abe udokotela – kodwa uthi uxhashazwa kakhulu futhi usecabanga nokushiya konke phansi.

Lo mfundi ofunda umatikuletsheni ongeke adalulwe igama utshele i-Scrolla.Africa ukuthi izingane afunda nazo zimsola ngokusabalalisa ukugula.

“Njalo uma omunye umfundi egula bonke basola mina,” etshela i-Scrolla.Africa.

Abanye bathi “sindisa abagulayo” ngemilingo ngesikhathi abanye bemsola “ngokuthakatha” umfundi ogulayo.

“Kunzima nsuku zonke uma ngicabanga ukuya esikoleni.”

Lo mfundi ofunda umatikuletsheni (17) akasakwazi ukubekezelela ukuxhashazwa nokuhlukunyezwa.

“Isono sami ukuba isangoma. Ngiyahlukunyezwa. Angisakwazi ukubekezelela ukuxhashazwa,” kwengeza lo mfundi.

Ubegqoka imvunulo yobungoma ngaphansi komfaniswano wesikole kodwa usanda kucelwa uthishomkhulu ukuthi akhumule izingubo zobungoma.

“Ngigqoka zingubo zami nobuhlalu bami bobungoma ngaphansi komfaniswano wami, akuveli kodwa iphini likathishomkhulu lihlezi lingiqondile,” esho.

Uke wavinjelwa isikole ukuthi agqoke imvunulo yakhe yesintu.

Kukholakala ukuthi abanye abelaphi bendabuko bayagula uma sebeyekile  ukwelapha noma ukugqoka lezi zingubo.

Ngemuva kokukhumula ingubo yakhe yobungoma, uthi wavaleka amehlo wangabona okwesikhashana.

“Ngokudabukisayo ngaba impumputhe ngaphinde ngabona ngemuva kokugqoka imvunulo yami yobungoma,” echaza.

UNondyebo Vumazonke akaqondi ukuthi kungani indodakazi yakhe ihlaselwa.

“Akuyena yedwa oyisangoma esikoleni. Kungani exhashazwa?” kubuza umama.

“Ngeke ngimphoqe ukuthi ahlale lapho ahlukunyezwa khona. Kumele umnyango ukulungise lokhu. Imfundo yengane yami ibalulekile.”

Okhulumela uMnyango wezeMfundo e-Western Cape u-Unathi Booi uthe isikole siyalulungisa lolu daba futhi sibheka izindlela zokuphatha abanobizo lokuba izangoma.

“Okwamanje abafundi abayizangoma bavunyelwe ukugqoka izinto ezidingekayo zokuhlonipha amadlozi njengobuhlalu,” kusho uBooi.

UMnyango uxoxisana noMnyango weziNdaba zamaSiko nezeMidlalo kanye nezaBelaphi beNdabuko e-Western Cape ukudingida udaba lokuphathwa kwabafundi abayizangoma.

Esithombeni esingenhla: Umfundi kamatikuletsheni oyisangoma

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva