UButhelezi uzoxoshwa njengoNdunankulu wendabuko

Celani Sikhakhane

UNdunankulu Womdabu eNdlunkulu nasesizweni samaZulu, uMntwana uMangosuthu Buthelezi umemezele ngeviki eledlule ukuthi uzoqhubeka nokusebenza esikhundleni sakhe kodwa iNkosi uMisuzulu unezinye izinhlelo.

Kodwa ngokwemithombo eseNdlunkulu, igama likaMntwana uMthokozisi Mazwikazulu Ntombela livele njengoNdunankulu woMdabu waseNdlunkulu.

NgoLwesibili, ilungu lomndeni waseNdlunkulu uThami Zulu ufake isithombe sikaNtombela ku-Facebook namazwibela athi: “Umlando awunawo amakhasi angenalutho. Indoda izolandela igama layo. UMthokozisi Mazwikazulu”.

Iningi lamalungu omndeni waseNdlunkulu akhethe ukungadalulwa athi uMntwana uMthokozisi nguyena ozothatha izintambo kuButhelezi osesebenze esizweni samaZulu iminyaka engama-73.

“Khumbula ukuthi uMntwana uNtombela uyindodana kadadewabo weSilo uZwelithini futhi uMntwana uMangosuthu Buthelezi onguNdunankulu woMdabu njengamanje uyindodana yeNkosazana uMagogo owayengudadewabo weSilo uBhekuzulu kaNyangayezizwe. Ngakho-ke ngeke kube yinto entsha into yokuthi iNkosi uMisuzulu iqoke umzala wayo,” kusho umthombo.

Omunye umthombo uveze ukuthi uNdunankulu omusha weNdabuko angaqokwa ngemuva kokugcotshwa kweSilo uMisuzulu.

“Kuyilungelo lakhe njengeNkosi ebusayo ukuthi aqoke uNdunankulu wakhe woMdabu. INkosana uMthokozisi uyena othembekile eNkosini futhi uyihlonipha kakhulu. Bheka ukuthi wethula kanjani inkulumo yakhe eSikhumbuzweni seNdlovukazi ebiyibamba uShiyiwe Mantfombi MaDlamini Zulu. Wacelwa yiNkosi uMisuzulu ukuba enze inkulumo yokuvala egameni lomndeni futhi wenza umsebenzi oncomekayo. Wonke umuntu wahlabeka umxhwele,” kusho omunye umthombo.

Njalo uma amalungu aseNdlunkulu ekhuluma noMntwana uMthokozisi, manje sebembiza “Ndunankulu wakwaZulu.”

Wayevele ayihleke.

Ngesikhathi kunesithangami nabezindaba eThekwini, uButhelezi wathi iNdlovukazi engasekho ebeyibamba uMantfombi MaDlamini Zulu washo encwadini yakhe yefa ukuthi kumele aqhubeke nokuba nguSihlalo woMkhandlu Wasebukhosini.

Imizamo yokuxhumana noMntwana uMthokozisi Mazwikazulu ayiphumelelanga.

Izihloko zakamuva