UButhelezi uthi okwenziwa UZuma nabalandeli bakhe ukuvukela umbuso

Lungani Zungu

UMntwana uMangosuthu Buthelezi ukholelwa ekutheni uNkulunkulu uzomahlulela kanzima uma engathula ngesixuku ebesihlangene ngaphandle komuzi kaJacob Zuma eNkandla ngeSonto.

Ilungu lePhalamende elineminyaka engama-92 ubudala lithe likhathazwa yizimo ezinesiphithiphithi eNkandla, lapho izinkulungwane zabantu bezingazifakanga izifonyo, ukuqhelelana okuncane okwenzekile, nokudutshulwa emoyeni.

“Akulungile neze. Abantu abakhona laphayana baphonsela uhulumeni inselelo,” esho, ekhuluma umbono wakhe ngoMsombuluko.

“Ngakho-ke ngiyanxusa ngalesi sikhathi sokudunguzela okukhulu kwesizwe sethu ukuthi sithathe lokhu okwenzeka eNkandla njengokuvukela umbuso.”

Akazange ananaze, ethi ukuphonsela inselelo izinqubo zombuso nokubeka izimpilo zabantu engcupheni akwamukelekile.

Emsebenzini wakhe wezepolitiki, uButhelezi ubonile futhi wabamba iqhaza kwezinye izikhathi ezinzima emlandweni wakamuva waseNingizimu Afrika, kufaka phakathi lokho okwakwaziwa ngokuthi yi-People’s War ngeminyaka yama-80s, eyayilwa phakathi kwe-IFP ne-ANC.

“Anginakulokotha ngithule. Lokhu kuphambana nesithunzi sethu. Siyizibuko emehlweni omhlaba,” esho.

Laba balandeli basabise ngodlame uma uZuma eboshwa ngemuva kokugwetshwa izinyanga eziyishumi nanhlanu ejele yiNkantolo yoMthethosisekelo ngoLwesibili olwedlule.

Ngenkathi i-ANC – iqembu uZuma ake walihola – lithutha ukuyocisha amalangabi eNkandla, uButhelezi uthe iqembu elibusayo lithela amanzi emhlane wedada.

Uthe iSilo saMaZulu uMisuzulu kaZwelithini uzokhuluma nabezindaba ngokuba khona kwaMabutho ekhaya likaZuma kuleli sonto.

UZuma ubhekise amabombo enkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ngoLwesibili emizameni enzima yokunqanda ukuboshwa kwakhe nguNgqongqoshe wamaPhoyisa uBheki Cele ngemuva kokudelela umyalelo weNkantolo yoMthethosisekelo imtshela ukuthi avele ngaphambi  kwekhomishini yophenyo yokulawulwa kombuso.

INkantolo yoMthethosisekelo iyalele ungqongqoshe wamaphoyisa kanye nokhomishani kuzwelonke ukuthi babophe uZuma uma engazinikeli emaphoyiseni ngeSonto, ngomhla zizine kuNtulikazi.

UZuma, owasho kaningi ukuthi akakwesabi ukuya ejele, uzophinde aye eNkantolo yoMthethosisekelo  ngoMsombuluko  ukuyozincengela ukuthi iguqule isinqumo sokumgweba izinyanga eziyishumi nanhlanu.

Izihloko zakamuva