Ubumaye kubhidlizwa izindlu ezingekho emthethweni e-Alex

Lubhalwe ngu-Everson Luhanga

Bekuwusuku lwezinyembezi elokishini lase-Alexandra ngoLwesibili ngesikhathi imindeni emibili ibona izindlu zayo ezingekho emthethweni zibhidlizwa i-City Power kanye nomakhelwane bayo.

Sekuphele iminyaka le mindeni ibalekela umthetho kodwa ekugcineni izinqa zihlale obala. I-City Power ilandele umkhondo wezinkinga zikagesi ezintanjeni zikagesi ezihamba ngaphansi kwalezi zindlu nokuyinto eyadala ukunqamuka kukagesi emphakathini.

Imindeni edle ingxenye yomhlaba kamasipala e-Extension 7 okuwumkhuba ojwayelekile elokishini lase-Alexandra ixwayiswe i-City Power ngokuthi izobhidlizelwa imizi yawo.

NgoLwesibili umphakathi uqashe i-TLB backhoe ukubhidliza lezi zindlu. Kodwa ngesikhathi i-TLB ingakwazi ukungena kule mizi amalungu omphakathi abehlome ngezimbazo, amafosholo, amapiki kanye nezihlilingi aye angenelela asiza i-City Power ukubhidliza izindlu.

Kodwa isiphithiphithi asigcinanga lapho. Okushaqisayo ukuthi kuvele ukuthi izigebengu zikhohlise zonke izakhamizi ngokuthi zinikele ngo-R20 umuzi ngamunye zathi le mali ikhishelwa ukuthenga uphethiloli we-TLB. Abantu abaningana bebenikela ngemali yabo abayisebenzele kanzima kodwa bathole ukuthi laba bantu babeyizigebengu nje ezifuna ukugcwalisa amaphakethe azo!

Okhulumela i-Johannesburg City Power u-Isaac Mangena uwugxekile lo mkhonyovu wathi kuwubugebengu futhi uye wanxusa izakhamizi ukuthi zingakhokhi imali kula maqola. Uphinde weluleka labo asebekhokhile ukuthi babikele amaphoyisa ngamasela ukuze bathole imali yabo.

Osonkontileka namaqembu e-City Power bebesendaweni belinde ukubhidlizwa kwezindlu ezimbili eziyizitezi ngaphambi kokuthi kulungiswe.

Esinye isakhamuzi esithintekile esinikele ngo-R20 sithe “Akuvumelekile kodwa okwamanje noma yini ezosiza ukubuyisela ugesi izokwamukeleka.” Ukunqamuka kukagesi elokishini lase-Alexandra kube inkinga eqhubekayo njengoba izingxenye ezimbalwa zendawo zinenkinga yokucishwa kukagesi isikhathi eside ikakhulukazi ngenxa yokwebiwa kwamakhebula kanye nokuxhunywa kwezinyokanyoka.

Amakhansela endawo ebelokhu enxusa izakhamizi ukuthi zisebenzisane nezikhulu ze-City Power namaphoyisa ukuze kuliwe nokwebiwa kwamakhebuli.

Ikhansela lewadi 105 uMnu Tefo Raphadu uzwakalise ukuphatheka kabi ngokwanda kokucekelwa phansi kwengqalasizinda kanye nokuntshontshwa kwamakhebuli okwenzeka masonto onke njengoba ezinye zezigebengu zaziwa izakhamizi.

“Sicela izakhamizi ukuthi zisisize kanye nezinhlaka zomthetho ukwenza okwengeziwe ukunqanda ukwanda kokwebiwa kwengqalasizinda kagesi,” etshela i-Scrolla.Africa.

Ngesikhathi ugesi ubuya imindeni yemizi eyizitezi uye yakhala ngemizi yayo kanti omakhelwane bebejabule ngokubuya kukagesi abebewudinga kakhulu.

Esithombeni esingenhla: Amalungu omphakathi

Umthombo wesithombe: City Power

Izihloko zakamuva