Ubulungiswa ngemuva kokudlwengulwa eneminyaka eyisithupha

Ngenkathi eneminyaka eyisithupha, isoka likamamncane wakhe lamkhohlisa ukuba angene emkhukhwini walo, lapho elamdlwengulela khona.

Lokhu kwenzeke ngoNhlaba kowezi-2014, endaweni yaseThambula, eduzane nase-Mayden Farm eMtata.

Izinyangana ngaphambi kwalesi sehlakalo, le ndoda eneminyaka engama-34 ibisiyethembekile enganeni.

kwathi uma eyibiza, ibingenaso isizathu sokwethuka. Ingane yayeka ukudlala nabangani bayo yaya kuye.

Imizuzwana ngemuva kwalokho , abangani bayizwa ikhala. Baphuthuma ukuyobheka ukuthi kwenzakalani bafica isoka likamamncane wayo liyidlwengula 

Ofakazi ababili kanye nesisulu bebengenakho ukuzikhethela kodwa baphinde baphile kabusha lesa sehlakalo ngenkathi beyothula ubufakazi ecaleni lokudlwengula likaSimphiwe Xuzelo kuleli viki.

Umsolwa uthe akanalo icala phezu kobufakazi bolibofuzo obumubandakanya naleli cala.

Inkantolo ikuzwile ukuthi uXuzelo wayeseqile ngenkathi izingane zifika, abantu abadala kubalwa nomama wengane.

Okhulumela i-NPA kwisifunda uLuxolo Tyali uthe odokotela base Sinawe Thuthuzela Care Centre esibhedlela sesifunda saseMthatha bakuqinisekisile ukuthi ngempela ingane idlwenguliwe.

UXuzelo ugweme icala kwaze kwaba kowezi-2018.

Kanti kuleli viki, intombazane encane, eneminyaka eyi-13 manje, ekugcineni ibutholile ubulungiswa ngenkathi imantshi uVuyiswa Ndyomfana evume isicelo somshushisi uKaunda Zongo seminyaka engama-25 uXuvelo ebhadla ejele.

Isithombe: i-Twitter (@SAPS Service)

Izihloko zakamuva