Ubuhle bendawo yase-Limpopo

UThabiso Sekhula ubungaza ithalente eliqhamuka esifundazweni sakhe esingasabuthi quthu ubuthongo.

Ukumelwa njengesifundazwe kuyinto emangalisayo. KwiKholamu yesibili yezimfihlo zase-Limpopo ngakhuluma ngendlela okwakunzima ngayo ngisakhula nokuziqhenya ngendawo engakhulela kuyo.

Okunye okube nomthelela omkhulu ukuthi angikaze ngibabone abantu abafana nami abakhuluma ulimi lwami kumabonakude kazwelonke beziqhenya ngokuthi bangobani noma bebungazwa ngaphandle kwase-Limpopo.

Lo nyaka uhlukile, kube nezikhukhula zobuhle nokumelwa kwe-Limpopo kumabonakude, emisakazweni, ngisho nasezinkundleni ezinkulu zomhlaba.

Ungakwazi ukuxhumanisa imizamo yezihlabani uKing Monada, uMakhadzi kanye noShudufadzo Musida nobuciko nentuthuko ethuthukayo e-Limpopo.

Ngachitha usuku olwandulela uNcibijane wango-2019 e-Dar Es Salaam e-Tanzania kwathi phakathi kwamabili ingoma eshisa izikhotha kaKing Monada yangaleso sikhathi ethi Idibala yadlala ngokuhlokoma kwenjabulo nomgubho.

Njengoba besebancane lezi zihlabani eziphuma phambili zikhuthaze isizukulwane sase-Limpopo.

Isizukulwane esingesabi lutho futhi esilungele ukukhombisa umhlaba okuphethwe indawo yase-Limpopo. Isizukulwane esiziqhenyayo ngezimpande zaso.

Ngizoqala ngoSho Madjozi ukukhombisa ukuthi abasha nabadala bangaphilisana kanjani. USho ungumculi orephayo odumile emhlabeni wonke ongagcini nje ngokucula ngomdabu wakubo i-XiTsonga kodwa ophinde wabuyisa inkakha yomculo wesi-Tsonga uThomas Chauke obesethathe umhlalaphansi ukuze acule. 

Ingoma ithandwa ngabancane nabadala ngoba ihlanganisa okuhamba phambili kwayo yomibili le mihlaba.

Bese kuba noMatalane Mokgatla imbongi yesi-Pedi ehlonishwayo yase-Sekhukhune eyabhala incwadi ekhuluma ngamasiko e-Sipedi namasiko asendulo. Esemncane uMatalane wabona ukuthi ulimi lwesi-Pedi lusengcupheni yokushabalala ngokufuduka kwentsha yase-Limpopo iye kwezinye izifundazwe futhi wakwenza kwaba umgomo wakhe ukwenza ingxenye yakhe ekugcineni ulwazi olwaluyindlela yethu yokuphila.

Nasemsakazweni i-Limpopo ikhiqiza izinkakha zokusakaza. Uma ulalela i-Capricorn FM umsakazo i-Power FM e-Limpopo kungenzeka uzwe iphimbo elinesibindi likaHlekani Shikwambani. Lo wesifazane oneminyaka engu-31 ubudala waqala umsebenzi wakhe womsakazo eminyakeni eyishumi edlule futhi ulwazi lwakhe nekhono lakhe lokunandisa kwesinye seziteshi ezinkulu kumenze wahlonishwa njengeNdlovukazi yomsakazi wase-Limpopo.

Nokuphumelela kukaShufufadzo Musida ngesicoco sakhe kuvule indlela njengoba i-Limpopo isiphinde yamelwa  indlovukazi kowonobuhle ka-Miss SA. UNdavi Nokeri oneminyaka engu-23 ubudala ungene ohlwini lwabangu-30 abahamba phambili emqhudelwaneni ngevidiyo yakhe ekhuthazayo.

UNdavi unezicoco ezimbalwa ngaphansi kwebhande lakhe okubalwa kuzo uMiss Jozi wangonyaka ka-2019 nokudlala ibhola lomnqakiswano ezingeni likazwelonke esifundazweni.

Uneziqu ze-BCom Investment Management azithola eNyuvesi yasePitoli kanti angaba nguMiss South Africa ophethe ngo-2022.

Amathuba awapheli kanjalo nogqozi ngalunye lwezingane zase-Limpopo kufanele lube nomthelela esizukulwaneni esilandelayo futhi okujabulisa nakakhulu ukukhuthaza lesi sizukulwane.

Izihloko zakamuva