Ubuhlalu bendabuko bunamandla amakhulu kwezocansi

Everson Luhanga

Ubuhlalu basokhalweni basungulwa ngabesifazane base-Afrika futhi ekuqaleni babusetshenziswa ukukala isisindo sabo, ikakhulukazi okhalweni lwabo.

Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ubucwebe obuhle busetshenziswa emiphakathini eminingi yase-Afrika ngezinhloso ezahlukene.

Kwamanye amasiko ase-Afrika ubuhlalu bumele inzalo, uhlangothi lukamoya kanye nenkanuko.

E-Malawi, e-Mozambique kanye nase-Tanzania abesifazane bagqoka ubuhlalu okhalweni ukuze bakhulise inkanuko yamadoda.

Amantombazane asemancane e-Malawi nase-Mozambique angena emcimbini obizwa ngokuthi i-Umwali, lapho afundiswa khona ukuthi kubaluleke kangakanani ukufaka ubuhlalu okhalweni ukuheha abayeni bawo.

Uma ethomba, cishe uma eseneminyaka engu-13, amantombazane ayasuswa emphakathini ayofundiswa ngezinto ezibalulekile mayelana nendlela yokuba ngumuntu omdala ongcono nothembekile.

Lesi yisona sikhathi lapho wonke amantombazane efundiswa khona ngezindlela ezingcono zokunakekela abayeni babo abezayo – njengoba isiko linjalo.

Amantombazane athola inqwaba yobuhlalu obubizwa ngokuthi i-mikanda – ngolimi lwesi-Tumbuka lase-Malawi – ukuze ⁷awugqoke okhalweni.

Kukholakala ukuthi ubuhlalu buvuselela imizwa yabesilisa uma sebebuthintile ngesikhathi kwenziwa ucansi.

Ngesikhathi indoda ishada unkosikazi wayo ofaka ubuhlalu i-mikanda ngobusuku bokuqala beshadile, iyazi ukuthi unkosikazi wayo uphuma emndenini ogcina amasiko ophinde uwalondoloze.

I-Scrolla.Africa sixoxe nengcwethi kwezamasiko uRefiloe WaKhunou oye wachaza ukuthi kungani amanye amasiko efuna kugqokwe ubuhlalu okhalweni. Uthe ubuhlalu buwuphawu lokuhlanzeka.

“Buxhumana nemvelo futhi busindisa abantu ngokuxosha umoya omubi. Akukhona ukuchoma kodwa kuwusiko,” esho. “Osayizi bobuhlalu bahlukene kanjalo nemibala yabo inezincazelo ezahlukene.”

UWaKhunou uthe ngesikhathi soMdanso woMhlanga izintombi zigqoka ubuhlalu ukuze zihlonze amaqembu ezindawo avela kuzo. Amakhosi abuye ahlonze izintombi ngabaholi bazo ngokubheka umbala kanye nosayizi wobuhlalu.

Izihloko zakamuva