Ubuciko busindise u-Asandile ebuhlungwini bebhola lezinyawo

Joseph Chirume

Eminyakeni emibili edlule wayengumuntu ohamba phambili ngokushaya amagoli esikoleni afunda kuso futhi wayezimisele ngokuba ngumdlali webhola elikhokhelayo. Kodwa impilo yakhe yashintsha lapho ehluleka ukushaya iphenathi.

Lo mfundi oneminyaka eyi-17 ubudala wesikole samabanga aphezulu i-Douglas Mbopa, e-Motherwell, ubengeke akhohlwe wukujika kwezinto okwenzeka ngemuva kokuphuthelwa yiphenathi ebalulekile emqhudelwaneni webhola lezinyawo wesikole ebhekene nezimbangi zesikole samabanga aphezulu i-Masiphathisane.

Abalandeli bebethukuthele futhi nozakwabo bebefuna nokumshaya.

“Ngangizizwa sengathi ngisikhaphele isikole sami, engangidlala nabo kanye nomphakathi wami ngoba ukulahlekelwa iphenathi kwaphuca iqembu lami ukunqoba,” kusho umfundi webanga leshumi u-Asandise Methula.

Abangani bakhe uSibabalwe Vandala noBuntu Azania bamsindise kuleli hlazo ngokumkhuthaza ukuthi ayeke ibhola ahlanganyele nabo ekukhiqizeni imisebenzi yobuciko. Laba bangani bobabili baphinde bamyisa kubadwebi abehlukene e-Gqeberha, lapho afike wacija khona amakhono akhe.

“Yile ndlela engaba ngayo ngumdwebi. Ngakhuthazwa yi-Hand in Hand Art Gallery eyakhiwe izelamani ezimbili, uSakumzi noMsindisi Nyendwana. Ngagqugquzelwa yibo nemidwebo yabo. Nganquma khona manjalo ukulandela ezinyathelweni zabo ngakhohlwa ukudlala ibhola,” kusho uMethula.

Ubuciko bakhe bucebisa abantu ngodlame lobulili, ukuhlukunyezwa kwezingane nodlame emiphakathini. Umsebenzi awenzayo njengamanje, Ukucindezeleka Okungalawulwa, ugxile kuzidubedube zakamuva ezinodlame e-Gauteng naKwaZulu-Natali.

UMethula upenda ngekhofi alithatha ekhishini lomndeni wakhe. Ulixuba ngopende we-watercolor bese edweba esebenzisa amapeni akhe esikole njengamabhulashi.

“Ngisebenzisa ikhofi njengopende wami, ngoba angikwazi ukuthenga opende namabhulashi,” engeza. ‘Yilokho okungicindezela kakhulu, ngakho-ke ngandlela thile ngingashintsha isimo ekhaya. Ngiyethemba ukuthi omunye wemisebenzi yami izothengisa ngolunye usuku bese ngithola imali yokuthenga upende.”

UMethula uchaze ukuthi abantu kufanele balawule intukuthelo yabo futhi bayeke ukuba nodlame.

“Umsebenzi wami wobuciko ukhuthaza abantu ukuthi bayeke ukucekela phansi impahla ngoba lokhu kususa imisebenzi emiphakathini yethu” esho.

UMethula usevele ubambe iqhaza emiklamweni eminingana, okubandakanya “Impilo ngesikhathi sobhubhane lwe-Covid-19” eyayihlelwe yiNelson Mandela Metropolitan Museum, kanye ne-“Did you get it exhibition” e-ArtEC. Ubuye wakhombisa eminye yemidwebo yakhe e-Port Elizabeth Athenaeum.

Scrolla World Cup Quiz