UBrilliant undizela phezulu

Everson Luhanga

Ngowe-2016, uBrilliant Nkuna wabandakanyeka engozini eyacishe yathatha impilo yakhe, kodwa akazange akhohlwe iphupho lakhe.

Namuhlanje uyilokhu ayefuna ukuba yikho. Umshayeli wezindiza.

UBrilliant uthe bekuwuhambo olunzima.

“Ngikhulele esigodini lapho amathuba abemancane kakhulu. Benginothando olukhulu lokushayela izindiza kodwa bengingazi ukuthi ngizongena kanjani kulo mkhakha. Kodwa ngangazi ukuthi ngifuna ukuba ngumshayeli wezindiza,” kusho uBrilliant.

Kodwa kwabe sekuginqika imoto.

“Ngashayisa umgodi ngemoto yami. Imoto yagingqika amahlandla amaningi,” kusho uBrilliant.

“Ngaphuka kaningi emzimbeni wami futhi lalincane ithemba lokuthi ngizophila. Kuze kube namuhlanje, ngizibiza ngomuntu oyisimangaliso owasinda ekufeni.”

UBrilliant wasinda kanjalo kanye nephupho lakhe.

“Ngabona isikhangiso ephephandabeni sivela enkampanini eyayifuna onjiniyela bezindiza ngase ngafaka isicelo,” kusho uBrilliant.

“Bangithatha kule nkampani ngesikhathi ngisafunda izifundo zami zobunjiniyela bezindiza. Kwaba nethuba lokuthi ngifundele ukuba ngumshayeli wezindiza futhi, ngawasebenzisa womabili la mathuba,” kusho uBrilliant.

Ngemuva kokuphothula izifundo zobunjiniyela bezindiza e-Port Elizabeth, uBrilliant weza eGoli ukulandela iphupho lakhe e-Lanseria lokuba ngumshayeli wezindiza.

Isikhathi sakhe sokuziqhenya safika ngoNcwaba nyakenye lapho ashayela khona indiza yakhe yokuqala eyedwa futhi wazuza amaphiko.

“Umndeni wami wawukhona ungibhekile. Yiso leso sikhathi lapho iphupho lami lafezeka khona,” kusho uBrilliant.

“Kufanele ngigcwalise ilayisense lami lokuhweba ngoZibandlela elizongenza ngikwazi ukushayela izindiza ezinabagibeli noma izimpahla.”

UBrilliant uthe imvelaphi yakhe nezinye izinselelo azichazi ukuthi ufunani empilweni.

“Noma ngubani angaba yilokho afuna ukuba yikho uma ephupha okukhulu,” kusho uBrilliant.

Izihloko zakamuva