UBonolo oneminyaka eyishumi nanye ungumsakazi osemncane ku-Alex Fm

Everson Luhanga

Eneminyaka eyi-11 nje kuphela, ungumsakazi osemncane kunabo bonke ku-Alex FM futhi kuphethe yena.

Igama lakhe langempela nguBonolo Moahludi. Ukuthanda kwakhe umsakazo kuqale ngesikhathi somvalelo lapho anquma ukwenza okuningi ngesikhathi sakhe sokuphumula.

Ekhuluma ne-Scrolla.Africa esekhaya lakhe e-Alexandra, eGoli lo mfundi webanga lesithupha wase-Dr Knack Primary uthe ufuna ukuba ngudokotela wezilwane uma esekhulile, kodwa ngeke alilahle ikhono lakhe lokusakaza emsakazweni.

Uthe uvame ukuvakashela amahhovisi ezinyoni i-Marlboro lapho enikezwa khona ithuba lokufunda kabanzi ngezilwane.

“Angikakwazi ukukhetha indlela engizohamba ngayo. Ngizoyivumela ikhule kimi,” kusho yena.

Uthe inhloso yakhe enkulu ukuphatha izinhlelo zezingane esiteshini somsakazo nokugqugquzela izingane ezisemalokishini ezisencane ukuthi zizethembe.

Ukholelwa ukuthi izingane eziningi zicabanga ukuthi umuntu angafeza amaphupho akhe kuphela uma efunda ezikoleni ezizimele, futhi ufuna ukuqeda le nsumansumane.

UBonolo uthe ujabule ngohlelo lwezemfundo kanye nothisha bakhe abasebenza kanzima esikoleni.

Abantu abukela kubo kulo mkhakha nguTshepo Mosia we-Alex FM, osakaza naye uDopper Ramapelane nomsakazi kumabonakude u-Anika De Beer.

Umama wakhe uTeboho Moahludi uthe ngesikhathi somvalelo wezinga lesihlanu, uBonolo wayefunda izindaba sengathi wayengumsakazi noma umsakazi kumabonakude.

“Bengimqopha bese ngifaka iziqeshana zamavidiyo akhe ezimfishane ezinkundleni zokuxhumana. Abantu babethanda umfutho, waba nenhlanhla yokuthi i-Alex FM yamnika uhlelo olubizwa ngokuthi yi-Bigger than Life olungena phakathi kwehora le-9 kuya kwele-10 ngoMgqibelo,” kusho lo mama oziqhenyayo.

Ngaphandle komsakazo nothando lwakhe ngezilwane, uBonolo uthola isikhathi sokunikeza izingane eziswele endaweni yangakubo abazali bazo abangakwazi ukuzondla kathathu ngosuku.

Izihloko zakamuva