Ubhuntshile umhlangano wokukhetha imeya entsha yaseGoli 

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

Umhlangano womkhandlu obekulindeleke ukuthi kukhethwe kuwo iMeya yaseGoli ubhuntshile ngoLwesibili wahlehliselwa uLwesihlanu.

Zisuka nje umbimbi oluholwa i-ANC ubungavumelani ngokuthi ubani okumele aqokelwe kwesobumeya.

Isivumelwano se-ANC ne-EFF sokuthi babelane ngamantshontsho ekuthatheni kwabo omasipala baseGoli siye sabhuntsha ngesikhathi owayeyimeya yase-Ekurhuleni uMzwandile Masina ekhaphela i-EFF. Yize i-ANC ne-EFF bevumelene ngokweseka lowo owayezomela i-EFF esikhundleni sobumeya Ekurhuleni, uMasina waqoka ilungu le-ANC ngomzuzu wokugcina nokuyinto eyaholela ekutheni la maqembu amabili alahlekelwe umkhandlu owathathwa i-DA.

Namuhla sekunokungathembani okukhona phakathi kwala maqembu amabili kangangokuthi asevumelene ngokuthi kungabibikho nelilodwa ikhansela labo eliphakanyiselwa kwesobuMeya kuze kube kuxazululwa lezi zinkinga zokungathembani.

Lokho kube isizathu esikhulu esenze ukuthi baqoke uThapelo Amad we-Al Jama-ah ukuthi abe imeya ngoMasingana.

NgoLwesibili umhlangano womkhandlu umiswe isicelo se-EFF sokuthi kube nomhlangano wekhokhasi.

Ngesikhathi amaqembu ebuya kwikhokhasi i-ANC iphazamise umhlangano womkhandlu ngesicelo sayo sokuthi kube nekhefu lamahora amathathu.

I-African Transformation Movement okungelinye lamaqembu akumfelandawonye we-ANC icele ikhokhasi yokugcina yosuku.

Konke lokhu kungenxa yokuthi umfelandawonye we-ANC okuyiwona onamandla amakhulu emkhandlwini awukwazanga ukuqoka ozongenela lesi sikhundla.

Kuwo wonke amaqembu aphikisayo i-DA ithathe isinqumo sokuthi ifake uDkt Mpho Phalatse ngaphandle kokuxoxisana namalungu omfelandawonye futhi igcine isizihambela yodwa.

Manje umfelandawonye owabunjwa uPhalatse ngemuva kokhetho lwango-2021 usumapeketwane futhi alisekho nethemba lokuthi uzombuyisela esikhundleni sakhe kumasipala omkhulu onesabelomali sika-R90 billion.

I-ActionSA isiphakamise uFunzi Ngobeni yaphinde yahlangana ne-IFP, i-FF-plus, i-ACDP kanye ne-UIM ukwakha umfelandawonye omkhulu wamaqembu aphikisayo ngaphandle kwe-DA.

UMasipala waseGoli unomkhandlu onezihlalo ezingu-270. Izihlalo zabiwe ngale ndlela elandelayo:

I-ANC (91), i-DA (71), i-ActionSA (44), i-EFF (29), i-PA (8), i-IFP (7), i-VF Plus (4), i-ACDP (3), i-Al-Jama (3), i-AIC (2), i-AHC (1), i-APC (1), i-ATM (1), i-Cope (1), i-Good (1), i-PAC (1), i-UDM (1), i-UIM (1)

Esithombeni esingenhla: Amaqhinga ezepolitiki ahlehlisa umhlangano womkhandlu obekuhloswe ngawo ukukhetha imeya entsha

Umthombo wesithombe: @CityofJoburgZA

Izihloko zakamuva