Ubhuntshile umhlangano wokudingida ngolukaBester

Lubhalwe i-GroundUp

Umhlangano wangoLwesibili ePhalamende mayelana nokweqa komdlwenguli ophinde abe umbulali uThabo Bester ejele lase-Mangaung awukwazanga ukuqhubeka ngenxa yokuthi inkampani yonogada i-G4S esebenza kuleli jele inqabile ukuhambela lo mhlangano.

UBester weqa ejele mhla zintathu kuNhlaba nyakenye.

IKomiti lePhalamende lemisebenzi yezobulungiswa nezokuhlunyeleliswa kwezimilo belimeme i-G4S, uMnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo (i-DCS), abakwa-SAPS kanye ne-Judicial Inspectorate of Correctional Services (JICS) ukuthi bethule izibuyekezo mayelana nophenyo lwabo nokuthi baphendule imibuzo evela kumalungu ePhalamende.

Kodwa ngoMsombuluko i-G4S ibhalele usihlalo wekomiti uGratitude Magwanishe incwadi imazisa ukuthi ngeke ize kulo mhlangano ngenxa yemibandela yokugcinwa kwemfihlo nenkontileka esemthethweni. Incwadi iveze ukuthi i-G4S izovela kuphela uma ibizwe ikomiti.

Kulo mhlangano bekukhona uNgqongqoshe wezokuHlunyeleliswa kwezimilo uRonald Lamola, iJaji elihlolayo u-Edwin Cameron, iPhini likaNgqongqoshe wamaPhoyisa uCassel Mathale kanye nokhomishana wamaPhoyisa kazwelonke kanye nowokuHlunyeleliswa kwezimilo.

Amalungu ekomiti azwakalise ukuphoxeka kwawo ngokungafiki kwe-G4S athi abalihloniphi ikomiti. Banqume ukuthi umhlangano uhlehliswe bathi i-G4S kumele ivele ngokushesha okukhulu.

“Ukuziphendulela ePhalamende akukhona ukuzikhethela. Yilokho okumele bakwazi,” kusho uMagwanishe enkantolo.

Ilungu le-DA ePhalamende uGlynis Breytenbach uthe akasakwazi ukulawula intukuthelo yakhe.

“Ngemuva konyaka uBester eqe ejele kuncane kakhulu okwenziwe. Ukungabibikho kwe-G4S kwenza inhlekisa ngale nqubo,” kusho uBreytenbach.

“Bawushaya indiva umyalelo wekomiti lephalamende futhi bafuna ukubizelwa lapha uma bezothola isivikelo. Ngoba kwenzenjani? Kuyacaca ukuthi kukhona abakufihlayo. Ukube bebengafihli lutho ngabe bakhona.”

Ilungu le-ANC ePhalamende uNomathemba Maseko-Jele uzwakalise ukwesaba kanye nentukuthelo egameni lezisulu zikaBester. “Izenzo zikaBester kumele zikalwe ngaphezu kwamalungelo e-G4S,” esho.

Abammeli be-G4S bebekhona emhlanganweni. U-Advocate Ben Winks oyalelwe abammeli be-G4S ukuthi atshele ikomiti ukuthi “banegunya elilinganiselwe” ekuphenduleni ikomiti.

Esithombeni esingenhla: Isakhiwo sePhalamende eKapa

Izihloko zakamuva