UBEFUNA UKWAKHA INDAWO EYISIKHUMBUZO SIKAMANDELA E-ALEX- KODWA I-COVID ISHABALALISE IPHUPHO LAKHE

Everson Luhanga

UTumi Masite yindoda enethalente eliningi ephuphe ngokuguqula isitaladi ahlala kuso sibe i-Mecca yezokuvakasha e-Alexandra enyakatho neGoli.

UTumi uhlala esitaladini esisodwa lapho uNelson Mandela ake waqasha khona igumbi ngowezi-1940. Kungaleso sikhathi lapho i-Alexandra yayibizwa “ngeDark City (iLokishi elimnyama)” ngenxa yokungabikhona kagesi ngesikhathi iGoli lonke likhanya ebusuku.

“Inhloso yami bekuwukwenza i-7th street ne-Hofmeyer Street zidume njenge-Vilakazi Street e-Soweto,” uyasho. “Lokho bekuyiphupho lami selokhu ngabona ukuthi ngihlala esidlaladini esisodwa neqhawe elibatshazwa njalo.”

UTumi ungumnikazi wendawo yokuzivocavoca i-Ekasi, eyake yavakashelwa ngu-Arnold Schwarzenegger, uReg Park noRichard Branson. Uthengisa imidwebo yakhe nemikhiqizo yakhe ependiwe ezivakashini ezivela kuwo wonke umhlaba futhi unendawo yokudweba i-tattoo.

Ungumuntu owaziwayo e-Alex. Wanikeza owayenguMengameli wezwe uJacob Zuma umdwebo omuhle ngowezi-2012 ngenkathi i-ANC igubha iminyaka eyikhulu yasungulwa futhi isingathe imiqhudelwano yesibhakela yasendaweni.

Kepha njengezinkulungwane zabanye, i-Covid-19 iwaphulile amaphupho akhe yacekela phansi namabhizinisi akhe – manje usecwile ezikweletini.

Utshele abakwa-Scrolla.Africa esemzini wakhe e-Alexandra ukuthi konke kume ngoNdasa ngonyaka odlule ngenkathi uhulumeni ethula imigomo yomvalelo.

Akekho oweza ukuzodweba ama-tattoo njengoba kwethulwa imikhawulo yomvalelo, futhi izivakashi ebezivame ukuthenga imidwebo yakhe ziyeke ukuhamba njengoba imingcele yayivaliwe.

Namanje usaligcine liphila ithemba lokuthi izinto zizoba ngcono, waphefumula ithemba  lapho abantu beqala ukubuyela endaweni yakhe yokuzivocavoca.

Kodwa kwakungekho mali emaphaketheni abo.

“Uma ngicela imali yokubhalisa, babengitshela ukuthi nabo balahlekelwe yimisebenzi.”

Ubaba wezingane ezintathu kwakufanele ondle umndeni wakhe ngakho wathengisa izinto zokuzivocavoca, umabonakude wakhe nomshini wokuwasha wase eboleka imali ebhange.

Kepha manje ucwile ezikweletini ezijule kakhulu.

Uthe yena nesithandwa sakhe kwadingeka ukuthi baphume indaweni ebebehlala kuyo. Intombi yakhe ihambe yayohlala nogogo wayo kwenye inxenye yase-Alex nezingane. Naye wahamba wayohlala nogogo wakhe.

Intombi yakhe, uSizakele Zuma, oneminyaka engama-28, walahlekelwe ngumsebenzi wakhe njengoweta ngesikhathi umvalelo usezingeni lesihlanu.

Lezi zithandani zithi umalume kaTumi osebenza ezinhlanganweni ezisiza abantulayo njengomshayeli ubebahambisela izijumbana zokudla. “Umalume ubelokhu ewusizo olukhulu kithina.”

UTumi uthe emhlabeni ojwayelekile, wayejwayele ukwenza cishe imali eyizi-R20 000 ngenyanga ngayo yonke imisebenzi yakhe.

“Manje angikwazi ngisho ukwenza imali eyi-R1000 kulezi zinsuku. Indlela impilo esishintshe ngayo.”

Izihloko zakamuva