Ubani uvikela iso lakhe ngeyezibhelu zokutapa

Celani Sikhakhane

OwayenguNgqongqoshe wezobuNhloli u-Ayanda Dlodlo usezichithile izinsolo zikaNgqongqoshe wamaPhoyisa uBheki Cele zokuthi azikho izexwayiso atshelwe zona ngaphambi kodlame lwangoNtulikazi olwasuka ngonyaka odlule.

Lokho kwaholela ekushoneni kwabantu abangaphezu kuka-300.

UDlodlo uthe ngeke akwazi ukubekwa icala uma uCele engatholanga umbiko wobunhloli eMnyangweni wakhe.

UNgqongqoshe okhona njengamanje wezisebenzi zikahulumeni uvele phambi kweKhomishini Yamalungelo Abantu eGoli ngoLwesibili, lapho ethe uMnyango wakhe wangaphambilini unikeze yonke imininingwane mayelana nezinxushunxushu.

“Izixwayiso eziningi ezihlanganisa ukwesatshiswa, ukusonga zakhishwa kuzo zonke izinhlaka ezifanele,” kusho uDlodlo.

“I-State Security Agency ixwayise ngokuntengantenga okudlangayo. Uma ozakwethu bengazitholanga izibuyekezo zezobuNhloli, ngeke ngikwazi ukuziphendulela.”

NgoMsombuluko uCele uthe wavalelwa ngaphandle ezinhlelweni zophiko lwezobunhloli okuthe uma ethola imininingwane kweminye imithombo wazama ukuyiqinisekisa nabaphathi bamaphoyisa.

UCele uthe enye yezinto azama ukuyiqinisekisa ukusatshiswa okwenziwa ezinkundleni zokuxhumana ngesikhathi kusatshiswa oNgqongqoshe nemindeni yabo.

“Kwakunenkulumo eqoshiwe eyayinamagama abantu eyasabalala   ezinkundleni zokuxhumana. Ngikhumbula ngesinye isikhathi kwaba nenkulumo eqoshiwe lapho kwakubizwa amagama oNgqongqoshe eyayithi uma singabatholi, siyazi ukuthi amakhosikazi nezingane zabo bakuphi,” kuchaza uCele.

Ekuqaleni kwale nyanga ithimba longoti likhiphe umbiko oveze ukuthi akukho malungiselelo avela koNgqongqoshe bezokuphepha ukubhekana nezinxushunxushu.

Iphinde yaveza nokwehluleka kwamaphoyisa ukubhekana nezinxushunxushu eziholele ekuguqukeni komnotho kwaphinde kwashona abantu abangaphezu kuka-300 e-Gauteng naKwaZulu-Natali. 

Izihloko zakamuva