Ubabekazi wasebukhosini owayephikisana nokuqokwa kweNkosi njengamanje weseka iNkosi entsha

Celani Sikhakhane

Ubabekazi wasebukhosini bakwaZulu owayephikisana nokuqokwa kweNkosi uMisuzulu kaZwelithini esihlalweni sobukhosi, njengamanje uhlela umhlangano wangasese ukuze amnikeze izeluleko futhi akhuthaze amanye amavukelambuso emindenini ukuthi asekele iSilo esisha.

“UMisuzulu uyingane yami ngakho-ke nginesibopho njengobabekazi wakhe ukumeluleka ukuze akwazi ukuyisa isizwe samaZulu phambili njengoba kwenza uyise,” kusho uNkosazana uThembi Zulu Ndlovu etshela i-Scrolla.Africa esemzini wakhe ose-Newcastle.

“Ngihlela umhlangano wangasese wokuhlangana nengane yomfowethu kwaKhangelamankengana lapho esizoba khona nesikhathi ndawonye ukuze sixoxe ngezinto ezibaluleke kakhulu.”

Uthe ufuna nokumxwayisa ngalabo abafuna ukumbamba futhi balawule ubuholi bakhe.

UPrincess Ndlovu ubehola “iqembu lasebukhosini” elalinganeme neze ngezinye zezinto maqondana nokuphakanyiswa kweNkosi uMisuzulu. Akakwazanga ukuya emhlanganweni woMndeni wasebukhosini owawuseKhangelamankengana Palace KwaNongoma ngoba kwakumele abonane nochwepheshe we-dialysis ahlangana naye masonto onke e-Newcastle. Uqale ukulashelwa i-dialysis kusukela ngowe-2007.

“INkosi entsha yazi kahle kamhlophe ukuthi angiyena ubabekazi ozwana nombhedo,” esho.

“Ngibambe nomhlangano wangasese nezinye izingane zaseNdlunkulu ukuzitshela ukuthi zimeseke lowo oqokelwe esihlalweni sobukhosi.”

NgoLwesihlanu, iNdlunkulu yamukele ngokusemthethweni iSilo uMisuzulu ukuthi sihole isizwe samaZulu.

Phakathi kwamalungu amaningi omndeni wasebukhosini, bekukhona uMntwana uMangosuthu Buthelezi kanye noMntwana uPrince Vanana waKwaMinyamanzi.

Izihloko zakamuva