Ubaba uthi abatelekile basesibhedlela bathathe impilo yendodana yakhe

Ubaba wase-KZN wayazi ukuthi indodana yakhe eneminyaka engama-28 yayigula kakhulu ngenkathi eyiphuthumisa emtholampilo. Kodwa  kuthe mabefika lapho, abasebenzi bezokwelapha babematasa kakhulu bebhikisha bangayinakekela indodana yakhe.

UBongani Zuma washonela ngaphandle kwesango lomtholampilo iGomane eMpendle ngaphandle kwaseMgungundlovu ngoNcwaba.

Abahlengikazi kuthiwa bavalela iziguli ngaphandle kwamasango ngenkathi beteleka ngaphakathi emagcekeni ngenxa yezimo ezingezinhle zokusebenza.

Futhi manje uMthi Zuma ufuna ukuthi labo ababandakanyekayo bajeziswe ngokushona  kwendodana yakhe .

“Ngenkathi sifika abahlengikazi base bevale amasango. Isimo sendodana yami besisibi futhi ngancenga abahlengikazi ukuthi okungenani basibizele i-ambulensi njengoba bengingenayo i-airtime. Salinda kodwa ayikho i-ambulensi eyeza. Ngabuka indodana yami ishona,” UMthi utshele abakwa-Scrolla.Africa.

“UMnyango wezeMpilo kumele ungitshele uma kungokwezinqubomgomo zawo ukuthi uma abahlengikazi betelekile bangamshayi indiva umuntu oshonayo.”

Uthe kwakubuhlungu ukulahlekelwa yindodana yakhe kanjalo kodwa kwakubuhlungu kakhulu ukwazi ukuthi akekho umuntu ojeziselwa ukushona kwakhe.

UMthi uthe bafika emtholampilo cishe ngehora lesithupha ekuseni balinda kwaze kwashaya ihora lesishiyagalombili kodwa akuvulwanga.

“Ngangibona abahlengikazi behla benyuka ngaphakathi emagcekeni.”

Cishe ngemuva kwehora, uMthi waya kubahlengikazi.

“Ngabatshela ngime ngale kocingo ukuthi indodana yami iyashona kodwa akekho owabonakala enendaba,” uyasho.

Wayeshiye indodana yakhe ihleli emthunzini ngaphansi kwesihlahla.

“Ubesegula kakhulu. Ubebuthaka futhi engakwazi ukukhuluma kahle. Ngangazi ukuthi indodana yami izoshona,” uyasho.

“Bengingazi ukuthi ngenzeni. Ngihlale lapho ngabuka indodana yami iphefumula okokugcina.”

Umtholampilo unqabile ukuphawula.

UMnyango Wezempilo uthe uzophenya.

Picture source: Fiercehealthcare.com

Izihloko zakamuva