U-SASSA uphenya abahlomula izibonelelo ngokungemthetho

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Abaqoqi bezikweletu bathungatha abantu ababalelwa ku-11 000 KwaZulu-Natal abahlonzwe njengabaqola i-South African Social Security Services Agency (Sassa) izigidi zamarandi.

Abakwa-Sassa eKZN bathole ukuthi laba bantu bahambisa amaphepha omgunyathi ukuze bathole izibonelelo zikahulumeni.

Okhulumela uSassa eKZN, uSandy Godlwana umemezele ukuthi sebejube izinkampani ezine ukuze zibasize kuqoqwe imali engasetshenziswanga ngendlela.

Abaqoqi bezikweletu yiNcube Incorporated Attorneys, i-Kumyolz Investments, i-Credit Intelligence neMarkalio Revenue.

Ezweni lonke balinganiselwa ku-38,000 abantu abakweleta u-Sassa kanti isamba semali ekweletwayo silinganiselwa ku-R544 million.

Kwezinye izimo “abanye kutholakale ukuthi abanayo imali engenayo futhi abasebenzi noma abaqashiwe ngakho-ke, sinqume ukucisha isikweletu sabo sika-R275 million,” kusho uGodlwana.

Izibonelelo zikahulumeni, ikakhulukazi izibonelelo zabadala nezezingane seziphenduke ukudla kwezigebengu ngezenzo zokukhwabanisa ezivame ukwenziwa ngabantu basemalokishini nasezindaweni zasemakhaya abafuna imali encane.

Sekuvele umkhuba omayelana nokuthi imindeni yabahlomuli bezibonelelo zikahulumeni abashonile ifihla ukushona komuntu ukuze iqhubeke nokuthola izimali egameni labo.

Inkosi uNqayizivele Sithole, iPhini likaSihlalo weNdlu yoMdabu namaKhoi-San Leaders KwaZulu-Natal iveze isigameko esididayo sasoThukela lapho ilungu lomndeni licele imvume yokungcwaba ingane.

“Ngakithi oThukela sisabhekene nenkinga yezomthetho ngemuva kokuthi elinye ilungu lomndeni licele imvume yokungcwaba ingane, kwagcina kutholakale ukuthi ingane yashona yaze yangcwatshwa eminyakeni emibili edlule.

“Kufike umndeni kithina muva nje sengathi ingane isazongcwatshwa. Kamuva sathola ukuthi bangcwaba inja ukuze babalekele abahloli bakwa-Sassa abebebheka umndeni ngamunye ukuthi ngabe ukhona yini ohlomula izibonelelo zikahulumeni,” kusho uSithole.

Esithombeni esingenhla: Abakwa-Sassa balandela abakhwabanisi

Umthombo wesithombe: Twitter

Izihloko zakamuva