U-Ivan Barnes kungenzeka ajoyine iMK

USihle Mavuso wethula ezakamuva KwaZulu-Natal.

EThekwini – izinkinga ze-National Freedom Party (NFP) zisaqhubeka. Udaba lwakamuva oluxabanisa abaholi beqembu uqwembe okusolwa ukuthi lwenziwe iqembu loMkhonto Wesizwe olunobuso buka-Ivan Barnes onguMengameli we-NFP owakhethwa ngoZibandlela nyakenye eThekwini. Uqwembe liholele ekutheni ilungu lePhalamende leqembu uShaik Emam abhalele uBarnes afune izimpendulo. U-Emam ufuna ukuthi uBarnes aphendule ngezinsolo zenkohlakalo ngesikhathi esasebenza kumasipala wakwaNongoma.

EMgungundlovu – Usuku lubekiwe lwenkulumo yesifundazwe saKwaZulu-Natali. UNdunankulu uNomusa Dube-Ncube uzokwethula inkulumo ngomhlaka-28 kuNhlolanja enkundleni yezemidlalo i-Oval Cricket eMgungundlovu. Njengenjwayelo esifundazweni, iSilo uMisuzulu kaZwelithini kulindeleke ukuthi sivule ngokusemthethweni isiShayamthetho ngoLwesibili ngesonto elizayo njengoba sizobe sihlahla indlela yenkulumo kaDube-Ncube.

E-Westville – IKhomishini yoKhetho yakuleli (IEC) KwaZulu-Natal isikhumbuze abantu abangabhalisile esifundazweni ukuthi umqulu wabavoti usavuliwe njengoba ngoLwesithathu ngomhlaka-29 kuNhlaba kuzobe kuwusuku lokhetho. Isikhulu sokhetho se-IEC esifundazweni uNtombifuthi Masinga uthe uhlu lwabavoti luzovalwa kuphela uma usuku lokhetho selukhishwe ngokusemthethweni. Ukhumbuze abavoti njengabafundi ukuthi baqinisekise ukuthi babhalisela ukuvota lapho abazobe bekhona ngosuku lokuvota nokuthi basebenzise izinkundla ze-IEC ze-inthanethi ukuhlola ukuthi babhalisele ukuvota kuphi.

E-Hillcrest – I-Abantu Batho Congress (ABC) ibhekene nezinselelo zobuholi ezaqala ngesikhathi iqembu likaBhungu Gwala lizama ukuketula uphiko lukaPhilani Mavundla. Udaba lwaphelela eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu nokuyilapho olungakaqulwa khona. Esiqeshini sakamuva sombango wezikhundla uMavundla onguMengameli waleli qembu usebhalele amakhansela e-ABC kubo bonke omasipala lapho iqembu elimelwe khona, wayalela ukuthi kufakwe izimali zeqembu ebhange lenkampani yabammeli iThando Mbili okungabameli abamele iqembu lakhe ezinkantolo eziqhubekayo.

KwaXimba – Ngemuva kwemibhikisho enodlame kukhalwa ngokungahambi kahle kwamanzi kwaXimba eThekwini, iziphathimandla sezibize izimbizo zokukhuluma nezakhamizi. Imbizo izoba namhlanje kanti izobe iholwa uNgqongqoshe wezaManzi nokuThuthwa kweNdle uMnuz Senzo Mchunu, iMeya yeTheku uMnuz Mxolisi Kaunda kanye neNkosi uMlaba yesizwe.  Umbhikisho onodlame umise yonke into kanti usukapakele nasendaweni yezimboni eseduze e-Cato Ridge.

Esithombeni esingenhla: U-Ivan Barnes.

Umthombo wesithombe: X

Izihloko zakamuva