U-Eskom uzothatha isinqumo ngomhlaba onombango

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Uma udlula ngendlela ungazibonela ihlathi nje, kodwa leli hlathi elingenalutho eliseduze kwesiteshi samabhasi i-Stock Road eKapa seliphenduke inkundla yempi.

Leli hlathi libangwa isikole sokusoka, iqeqebana labahlali basemjondolo kanye no-Eskom.

Kabili ngonyaka, ihlathi lase-Philippi East lisetshenziselwa abafana abaya esikoleni sokusoka. Futhi izakhamuzi zase-Philippi East ziyayithanda indlela obekwenziwa ngayo.

Kubikwa ukuthi lo mhlaba ungaphansi kwa-Eskom, ohlela ukwakha isiteshi esincane kuleli hlathi.

Kuthe uma kufika labo ababezokwakha imijondolo, iSomagwaza okuyinhlangano engenzi nzuzo yahlangana namalungu omphakathi wase-Philippi ukumisa ukwakhiwa kwemijondolo engekho emthethweni.

Lesi sikhala yisona sodwa esisetshenziswa isikole sokusoka esiheha abafana base-Philippi East naseGugulethu, kusho umsunguli weSomagwaza uSikelela Zokufa.

“Uma sibavumela ukuthi bakhe imijondolo yabo ngokungemthetho ngeke sibe nayo enye indawo esingaya kuyo. Sizolahlekelwa yindawo okuwukuphela kwayo evulekile esikwazi ukuqhuba kuyo isikole sokusoka,” kusho uZokufa.

Isikhungo iSomagwaza Institute sisebenzisa lesi sikhala ngezikhathi zasehlobo nasebusika.

“Inhlonipho ihamba ibanga elide, ngosuku okwathiwa bazokwakha imijondolo yabo ngalo sahlangana nabo sabachazela ukuthi kungani singeke sibavumele ukuthi bakhe khona.”

Isiteshi sakwa-Eskom singolunye udaba. UZokufa ukholelwa ukuthi u-Eskom uzosivumela isikole sokusoka ukuthi siqhubeke noma usuwakhe isiteshi esincane kulendawo. 

Umphathi we-Eskom Projects, uMbulelo Mvana uthe izingxoxo nalesi sikhungo kumele ziphothulwe ngaphambi kukaNtulikazi ukuze kutholwe uhlelo oluzothatha isikhathi eside.

“Udaba olubalulekile ukuqinisekisa ukuthi u-Eskom wenza okufanele ekuhlangabezaneni nezidingo zemvelo ngakho-ke, lezi zingxoxo azikaphothulwa neSomagwaza.”

“Kodwa, u-Eskom uyalihlonipha usiko lokusoka futhi uzofuna ukuthola isixazululo esizohlala isikhathi eside ngalolu daba maduze.”

Kwabanye phakathi kweqembu babheke indawo njengelungele lokwakha imijondolo, izindaba zeSomagwazanezinhlelo zika-Eskom azibalulekile kubo futhi basahlela ukwakha imijondolo yabo kulo mhlaba ngoba bami ngelokuthi abanandawo abangaya kuyo.

Omunye umuntu ongaziwa ugxeke iSomagwaza ethi abasibo abanikazi bomhlaba kumele baqhube izikole zokusoka emagcekeni abo.

Esithombeni esingenhla: Isikhungo iSomagazwa namanye amalungu omphakathi beya endaweni evulekile eduze no-Stock Road ukuze bavikele indawo eyihlathi kubahlaseli abangekho emthethweni abahlela ukugxumeka imijondolo yabo ngokungemthetho.

Umthombo wesithombe: UBuziwe Nocuze

Izihloko zakamuva