U-DJ Finzo uthenge isithuthuthu sethoyizi ngenhloso yokukhuthaza abantu

Kabelo Tlhabanelo

U-DJ Finzo uzithengele isithuthuthu sethoyizi lezingane ahamba ngalo ngenhloso yokugqugquzela abaphila nokukhubazeka futhi nokubakhumbuza ukuthi akukhona ukuphela komhlaba ukwehluka kwabanye.

UFinzo, ogama lakhe langempela nguPhinel Sefatsa, osebenza kwi-Lesedi FM yakwa-SABC e-Bloemfontein, uthe akazange acasuke ngesikhathi abantu bemgcona ngobude bakhe.

Esikhundleni salokho uvele amamatheke bese ephendula ngokuthi: “Ngimuhle futhi Ngimfishane!”

Amavidiyo akhombisa egibela isithuthuthu sepulasitiki asesabalale ezinkundleni zokuxhumana.

Lo DJ omfishane uthe akafuni ukubona abantu bezidabukela.

“Ngizithengele lesi sithuthuthu emasontweni amabili edlule futhi ngisisebenzisa kakhulu,” etshela abakwa-Scrolla.Africa.

“Sihlala sisemotweni yami uma ngihamba. Isikhathi engiphuma ngaso emotweni yami ngigibela sami sezingane. Sengibone abantu abaningi behleka futhi benza amavidiyo.”

UFinzo ugcizelela ukubaluleka kokuzithanda nokuzamukela.

“Ngigqugquzela abantu abafishane ukuthi bangibheke babone ukuthi akukho okubi ngakho. Ngiyakwazi ukushayela, futhi ngiyakwazi nokuba nguDJ,” kusho yena.

“Bantu abafishane, ngicela ningazidabukeli.”

Kujwayele ukuba nzima ukusebenzisa indlu yangasese uma esemcimbini.

“Ngijwayele ukucela abanikazi bekilabhu ukuthi bangisize ngamakesi kabhiya ukuze ngizikhulule,” kusho yena.

I-dwarfism ivame ukutholwa kumuntu esemncane.

Ukuhlolwa komzimba kuvamise ukukhombisa izinhlobo ezithile ze-dwarfism kepha kungasetshenziswa ukuhlolwa kofuzo nokuhlolwa ingaphakathi lomzimba.

Amashadi okukhula aveza ubude bomuntu angasetshenziselwa ukuxilonga izinhlobo ezicashile ze-dwarfism ezingenazo izici ezibonakalayo zomzimba.

Izihloko zakamuva