Sizolungiswa isikole esavota uMadiba

Celani Sikhakhane

Sizolungiswa isikole saseKZN samabanga aphezulu Ohlange esakhiwa iNkosi uLangalibalele Dube eminyakeni engu-120 eyedlule.

Lesi sikole samenyezelwa njengesizinda somlando futhi siyindawo lapho uNelson Mandela avota khona ngesikhathi sokhetho lokuqala lwentando yeningi ngo-1994.

NgoLwesithathu uNgqongqoshe wezeziMali eKZN uNomsa Dube-Ncube wenze isimemezelo e-Agrivultural Showgrounds eMgungundlovu ukuthi Ohlange izoba phakathi kwezikole ezizothuthukiswa.

“Sibeke eceleni imali engu-R9 billion yengqalasizinda yesikole okuzophinde kuhlomule kuyo Ohlange,” kusho uNkk Dube-Ncube.

Ngo-2007 Ohlange yaba phakathi kwezikole ezazizothola isabelomali sonyaka sika-R6 million ngenhloso yokusithuthukiswa sibe isikole esisezingeni lomhlaba.

Isimo sesikole sigxekwe nguMbhishobhi u-Emeritus Njongonkulu Ndungane osewathatha umhlalaphansi, owake wathi lesi sikole sikhombisa ukuthi kuncane okwenziwe kusukela kwaqala umbuso wentando yeningi.

Lesi sikole saziwa ngokukhiqiza abantu abadumile kuleli okubalwa kubo noMengameli wamaJaji e-Western Cape uJohn Hlophe owaphothula umatikuletsheni wakhe ngo-1978.

Abanye abasezingeni eliphezulu abafunde kulesi sikole kubalwa owayenguMqondisi we-United Nations Women uPhumzile Mlambo Ngcuka, umculi ongasekho uBusi Mhlongo kanye nomculi we-jazz uVictor Ntoni.

OHlange ike yanyakaziswa izinga eliphezulu lokukhulelwa kwabafundi bakulesi sikole.

Izihloko zakamuva