Sizokwakhela iSilo isigodlo esisha: Dube-Ncube

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

UNdunankulu waKwaZulu-Natal ophumayo uNomsa Dube-Ncube uthi uhulumeni wesifundazwe uzokwakhela iSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini isigodlo esisha.

Wenze lesi sithembiso ngesikhathi ethula inkulumo yakhe yeSimo sesifundazwe enkundleni e-Oval Cricket eMgungundlovu ngoLwesithathu.

“Njengoba siqhubeka nokweseka ubukhosi bethu sizokwakha isigodlo esisha seSilo samaBandla uMisuzulu KwaNongoma, lokhu kuyingxenye yomsebenzi kahulumeni wokukhombisa ukuziqhenya kwethu ngeSilo,” usho kanje.

“Siphinde sabiya ezigodlweni ukuze siqinisekise ukuphepha koNdlunkulu saphinde sathengela izimoto oNdlunkulu beSilo samaBandla uZwelithini kaBhekuzulu esesakhothama.”

ISilo samaBandla uMisuzulu sihleli emzini kaMnuz Lionel Mtshali owayenguNdunankulu waseKZN, owaguqulwa waba isigodlo esibizwa ngokuthi kukwaNkomonye oLundi.

UNkk Dube-Ncube uphinde wathi ngeke kusebenze ukusebenzisa ibhilidi elidala lesiShayamthetho oLundi ngaleyo ndlela kuvunyelwane ngokuthi kukhokhwe irenti eMgungundlovu njengoba izakhiwo zasoLundi ebezihlala isiShayamthetho namahhovisi zingenalutho.

“Bekunzima ukuya oLundi nsuku zonke, abanye abaholi bekudingeka ukuthi basebenzise izindiza ukuze bafike oLundi yingakho sinqume ukuthi isiShayamthetho sithuthele eMgungundlovu,” usho kanje.

Kulo mcimbi iSilo uMisuzulu besiphelezelwe uNdunankulu waso osanda kuqokwa uMfundisi uThulasizwe Buthelezi nePhini lakhe, iNkosi Phathisizwe Chiliza.

AbabengoNdunankulu baseKZN uZweli Mkhize, uSbu Ndebele noWillies Mchunu nabo bebekhona.

UDube-Ncube umemezele kulo mcimbi ukuthi kuzofakwa amakhamera ezigodini zobuholi bomdabu.

“Sifuna ukubeka eqhulwini ukuphepha kwabaholi bethu bomdabu. Sifuna nokubhekana nodaba lwezinduna ngoMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu,” esho.

“Siyaqonda ukuthi zikhona izinkinga abakhala ngazo kodwa sisebenzela ukulungisa lezo zinkinga.”

Enkulumeni yakhe uNkk Dube-Ncube ukhale ngokuhluleka komasipala ukukhokhela abenza imisebenzi ngesikhathi. Uthe lo mkhuba awamukelekile ngoba ucekela phansi amabhizinisi abamnyama.

Lena bekuyinkulumo yokugcina kaNkk Dube-Ncube njengoNdunankulu njengoba ukuphatha kwakhe kuzophela ngosuku lokhetho lwangomhlaka-29 kuNhlaba.

Esithombeni esingenhla: Inkosi uMisuzulu kaZwelithini noNdunankulu uNomsa Dube-Ncube kanye nePhini likaSomlomo uThemba Mthembu.

Umthombo wesithombe: X

Izihloko zakamuva