Siyoze sihlukaniswe ukufa

Everson Luhanga

Ingxenye yokuqala kwezintathu

UJustice Mudau ubecabanga ukuthi yena nonkosikazi wakhe uNomsa banomshado ojwayelekile nonenjabulo.

Bahlangana ngowezi-2007 e-Limpopo, base bathuthela e-Tembisa, bashada baba nezingane ezimbili. Babechitha amaholidi e-Kruger Park naseThekwini. UNomsa, oyiphoyisa lesifazane ubesebenza kahle kakhulu esiteshini  samaphoyisa e-Norkem Park. UJustice ubesebenzela inkampani yophethiloli wezindiza e-Kempton Park.

Kwathi ngolunye usuku lwangeSonto ngoNhlolanja ngowezi-2018 kwaqhamuka imoto yapaka ngaphandle komuzi wabo e-Tembisa.

Amadoda ayengaphakathi kwakuyizinkabi  ezingochwepheshe.

Kuthiwa babeze ukuzobulala uJustice.

UJustice wayesekhaya nezingane kanye noNomsa.

Umngani wenkabi, uWalter, weza esangweni, washiya ababulali kwi-Kia Picanto yabo.

UWalter uthe wayengumhumushi wezinkabi, athi babedabuka emakhaya KwaZulu.

UWalter wachaza ukuthi amadoda ayesemotweni ayezele ukuzobulala uJustice.

UJustice, ulimi lwakhe lokuqala okuyi-Tshivenda, utshelwe ukuthi iklayenti labo bekungunkosikazi kaJustice, uNomsa.

UJustice wama esangweni lakhe walalela le ndaba emangazayo:

● UNomsa wayesevele ekhokhe imali engama-R400 ngalo msebenzi 

● Wayevumelene nabo ngemali eyizi-R20,000

● Watshela izinkabi ukuthi ufuna uJustice abulawe ukuze ezokwazi ukuthola imali yomshwalense ngomngcwabo wakhe

● Izinkabi zazikade ziqalile ukumlandela nokumnombola ezinsukwini 

Ngemuva kokuba izinkabi zihambe, uJustice wathatha isinqumo sokuthi sekuyisikhathi sokuhamba edolobheni. Wahamba wayohlala nabazali bakhe e-Limpopo.

“Bengingaziboni ngilala embhedeni owodwa naye endlini eyodwa. Ngangingakwazi ngisho nokumbuka emehlweni,” kusho uJustice.

Ngemuva kwezinsuku ezintathu wabuyela e-Tembisa wayovulela uNomsa icala, wabe esebuyela e-Limpopo. “Ngemuva kokuvula icala lokwakha itulo lokubulala esiteshini samaphoyisa e-Tembisa South, ngacasha”.

Ngemuva kwamasonto amabili, uJustice wezwa ukuthi uNomsa uboshelwe amacala okwakha itulo lokubulala. Walinda amanye amasonto amabili ngaphambi kokuba abuyele e-Tembisa.

Kodwa uJustice wayesebuye ekhaya isikhathi esingaphansi kwesonto ngenkathi uNomsa ededelwa ngebheyili futhi ngokungazelelwe wafika ekhaya!

Ngenkathi uJustice ekhuluma ne-Scrolla.Africa ngakubonile, izinsolo azenzayo zisazohlolwa enkantolo. Lezi zinsolo zenziwe ngamaphoyisa ngesikhathi ephikisa ibheyili kazakwabo kaNomsa – uRosemary Ndlovu, ohamba phambili  ochungechungeni lwethu lokuqala lombulali ofuna umshwalense. Amaphoyisa asola ukuthi uRosemary wakhipha izinqubomgomo zomshwalense zamalungu omndeni amaningana, wase ewabulala noma wathola  izinkabi ukuze zibabulale khona ezokwazi ukuthola imali. Incwadi efungelwe yamaphoyisa ithi uRosemary weluleka uNomsa ngokuthi naye angakwenza kanjani lokhu. Ithi uRosemary “wacelwa ngu… Nomsa Mudau ukuthi amsize athole umuntu ozohlasela abulale umyeni wakhe, uJustice Mudau”.

Ngesikhathi ethintwa ukuze aphawule, uNomsa Mudau uthe:

“Uzithathephi izinombolo zami. Anginantshisekelo yokukhuluma. Ngeke ngikhulume nawe mayelana nalolu daba ngoba ngikutshelile ukuthi anginantshisekelo”.

Izihloko zakamuva