Siyabonga kuMzansi iNdiya izoba nezingulule zasendle okokuqala ngqa eminyakeni engama-70

Arthur Greene

INingizimu Afrika ivumile ukuthumela izingulule eziyisishiyagalombili eNdiya, eminyakeni engama-70 ngemuva kokushona kwengulule yasendle yokugcina eyaziwa kuleliya lizwe.

Ezisilisa ezinhlanu nezesifazane ezintathu kulindeleke ukuthi zifike eNdiya ngoLwezi kulonyaka.

Ingulule yase-Asia kwathiwa ayisekho eNdiya ngowe-1952, futhi kusukela lapho, izwe belilokhu lisungula izinhlelo zokuphinde ziveze lolu hlobo.

Kuze kube yikhulu lama-20, lezi zinhlobo zazivamile esifundeni. Kodwa-ke, amashumi eminyaka okugawulwa kwamahlathi nokugwaduleka kwayinciphisa indawo engokwemvelo yengulule.

Ngokwengeziwe, izingulule zamenyezelwa njengezilokazane ngabaphathi bamakoloni baseBrithani, futhi abantu babenikezwa imivuzo nguhulumeni yokuzizingela. Lokhu kube nomthelela ekufeni kwazo.

Ngowe-1970, uhulumeni waseNdiya wavula izingxoxo ne-Iran ukuze kubuyiselwe lezi zilwane ezweni. Kodwa-ke, ngemuva kweminyaka engama-40 yokuhlelwa okwamiswa, izingxoxo zavalwa ngowezi-2010.

Kusukela lapho, amazwe amaningi ase-Afrika azibophezele ukusiza iNdiya ukuthi iphinde izalise amahlathi ayo ngengulule.

Ukufinyelela esivumelwaneni sokudlulisa iqembu lezilwane, kukhombisile ukuthi kuyinkimbinkimbi. Izimpi ezisemthethweni phakathi koMnyango Wezemvelo Namahlathi eNdiya kanye namaqembu ezemvelo ziye zabambezela le nqubo isikhathi esingaphezu kweminyaka eyisishiyagalombili.

Abalondolozi bemvelo abaningi baphikisana ngokuthi kunokuhluka kofuzo phakathi kwengulule yase-Asia nengulule yase-Southeast Africa, nokuthi iNdiya bekungeke kube yindawo efanelekile yezinhlobo zase-Afrika.

Kodwa-ke, ngoMasingana ngowezi-2020, inkantolo Ephakeme yaseNdiya yanikeza ithuba lokuphindisela kabusha izingulule ezilwaneni zasendle zezwe.

Leli qembu lezingulule eziyisishiyagalombili lizohlaliswa kabusha e-Koo National Park, okuyindawo echazwe njenge “ndawo enhle enotshani nezidleke zezingulule,” yisikhulu sehlathi esifundeni, uPK Verma.

Amakhilomitha-skwele angama-748 anenqwaba yezinkomo zasendle, izinyamazane ezinamabala nezingulube zasendle, okuyizisulu ezifanele zezilwane ezidla ezinye.

Uhulumeni waseNdiya ukhiphe imali eyizigidi ezingama-R26.5 yomsebenzi wokufudukisa ozobhekela uthango, ukuphathwa kwamahlathi kanye nokuthuthwa kwezingulule ezivela eNingizimu Afrika.

Izihloko zakamuva