Sixoxa nomqaphi wamadwala asendulo

Ekujuleni kwezintaba e-Makgabeng Plateau e-Blouberg kuhlala owesilisa wasezintabeni ongumgcini wolwazi lwamadlozi asendulo.

UJonas Tlouamma uhlala kulezi zintaba zase-Limpopo, eziyikhaya lezindawo ze-Archaeological ezingaphezu kuka-630 ezaziwayo, okuhlanganisa nemidwebo yamadwala yama-San, i-Khoi kanye ne-Bahananwa.

Laba bantu babaleka e-Botswana ukuze beze bahlale ngaphesheya komfula ezintabeni ngaphandle kwase-Bochum.

“Lezi zintaba beziyindawo ephephile yezizwe ezazihlala lapha. Ngenxa yokuthi babebona izitha ziqhamuka kude, babehlala futhi baphumele e-Thafeni lase-Makgabeng,” kusho uJonas owazi umlando walezi zintaba futhi edlulisela ulwazi kwisizukulwane endaweni yangakubo.

Ukwakheka kwamadwala okungaqondakali kulezi zintaba kuyamangalisa. Zadalwa eminyakeni eyizigidigidi edlule ngesikhathi i-Makgabeng Plateau ingaphansi kwamanzi.

Ngaphezu kwalokho, kukhona izindaba ezashiywa okhokho bethu ezintabeni. Imidwebo yamadwala ichaza impilo yasendulo, imithi, yonke into ekhuluma ngomoya, imikhosi yobudala kanye nokukhiqizwa kokudla.

Imidwebo egqame kakhulu ixoxa indaba yokuhlasela kukaPaul Kruger ukuze abambe futhi abophe iNduna uMaleboho.

Abantu bakwa-Hananwa bakwazi ukumelana nokuhlasela ngenxa yenzuzo yamasu enikezwe izintaba. Ekugcineni, iNduna uMaleboho yazinikela yathathwa yayiswa e-Gauteng ngesitimela. 

Kunezitimela ezinkulu namathrekhi adwetshwe ezintabeni ukuze afanekise okwenzeka.

UJonas ufunde bonke ubuciko obudwetshwe emadwaleni futhi unikeza izivakashi ulwazi kanye nabafundi be-PHD kanye nabantu abenza amabhizinisi. Nakuba engaziwa ku-inthanethi, usesize abantu abaningi ukuthi baphumelele ezifundweni zabo ngokusebenzisa imiyalo yakhe nolwazi ngendawo.

“Okhokho bethu babhala ezintabeni ukuthi lawa madwala ayisango lokungena endaweni yomoya. Uzobona imidwebo eminingi ezintabeni ekhombisa ukuthi baxhumana kanjani nezwe lemimoya,” kusho uJonas ohambweni olunqamula izintaba.

Izintaba zase-Makgabeng zigcwele imfihlakalo nokuphila kwezitshalo ezinhle lapho i-bilberry Cacti enkulu ikhula khona ngezinkulungwane.

Umthombo wesithombe: @1000LimpopoSecrets

Izihloko zakamuva