‘Sisaphuza amanzi nezilwane’

Sekuyiminyaka emihlanu izakhamuzi zase-Ogengele, eMtubatuba, enyakatho yaKwaZulu-Natali ziphoqeleka ukuthi zithenge amanzi.

Futhi uma bengenayo imali, kufanele babelane ngamanzi angcolile nezilwane ezivela edamini elincane elenziwe ngabantu.

Idamu elingcolile ukuphela komthombo wabo wamanzi njengoba ompompi bakule ndawo sebeneminyaka emihlanu bomile.

UVillaos Nkosikhona Ntuli utshele abakwa-Scrolla.Afrika ukuthi, iningi labantu alikwazi ukuthenga amanzi.

“Uma ungenawo imali engama-R500 okugcwalisa ithangi likaJojo noma ama-R50 esigubhu esingu-50 litre, kufanele uthole amanzi edamini elingcolile,” kusho uNkosikhona.

“Akekho umuntu ofuna ukubhekana nenkinga yamanzi esibhekene nayo. Amanzi angcolile ayasigulisa kodwa asinayo enye indlela.”

UNkosikhona uthe, abantu baphoqeleka ukuthi basebenzise amanzi angcolile njengoba abantu abaningi bengasebenzi endaweni.

Umhlali wakule ndawo uNtombizodwa Mkhwanazi uthe, isikhathi lapho umuntu esho khona ukuthi kunenkinga kusuke sekuyisikhathi sokhetho.

“Siyaphoqeleka ukuthi sibilise amanzi angcolile ukuze sikwazi ukwenza imisebenzi yasekhaya,” kusho uNtombizodwa.

Ikhansela lewadi uSibongiseni Ndlovu ukuqinisekisile ukuthi ompompi abasewadini lakhe bebomile iminyaka eminingi. Uthe, sonke isifunda saseMtubatuba sinenkinga yamanzi.

“Udaba lwamanzi lungenye yezinselelo ezinkulu esibhekene nazo. Asilokothi sishiye umhlangano womkhandlu ngaphandle kokuxoxa ngezinhlelo ezingenzeka,” kusho ikhansela.

UNdlovu uyakuqinisekisa ukuthi sekuphele iminyaka amaloli amanzi engewalethi amanzi ewadini, ngenxa yokushoda kwamaloli nodizili.

“Kodwa kukhona iphrojekthi okulindeleke ukuthi iqedwe ekupheleni kwale nyanga noma ekuqaleni kukaNhlolanja ezokhipha amanzi eMfuleni uMfolozi,” kusho ikhansela.

Njengoba kwabikwa ngoMandulo, eminyakeni engama-26 selokhu kwangena intando yeningi, abahlali bendawo yaseNdumo kwaMhlabuyalingana KwaZulu-Natali, namanje abanawo amanzi nogesi. Futhi bahlanganyela umgodi wabo wamanzi nezimfene.

Izihloko zakamuva