“Sinenkinga lapha kwaNongoma” – abesifazane babulawelwa utshwala

Celani Sikhakhane

Uma owesilisa ekuthengela utshwala kwaNongoma, kudingeka ukuthi ukulungele ukulala naye, kungenjalo usengcupheni yokubulawa.

Lesi kube yisexwayiso esivela kwiMeya yakwaNongoma u-Albert Mncwango emcimbini womphakathi obungoLwesihlanu. “Sinenkinga lapha kwaNongoma,” esho.

“Ngitshelwe ukuthi abesilisa bathengela abesifazane utshwala ngethemba lokuthi bazolala nabo. Uma umuntu wesifazane ekhombisa ukungabi nentshisekelo encane ngemuva kokuphuza utshwala obuthengwe yilowo muntu, uzithola esebulawa,” kusho uMncwango.

Emasontweni amabili edlule nje, kubulawe abesifazane abahlanu kubangwa yona indaba yotshwala.

Izisulu ezintathu kusolwa ukuthi zibulawe ngamasoka abo abedakiwe, kwathi ezimbili zatholwa zibulewe zilahliwe ngemuva kokuchitha isikhathi emathaveni.

“Sinenkinga lapha kwaNongoma futhi kuyacaca ukuthi sidinga ukubuza imibuzo ekhethekile futhi sikhulume nawo wonke amadoda akule ndawo,” kusho uMncwango.

Kokunye, ngemuva kokubulawa, abasolwa bafaka izingcezu zamathayili aphukile noma ezinye izinto ezithweni zangasese zabesifazane.

“Angazi ukuthi sinamadoda anjani kwaNongoma abulala abesifazane kanjena aphinde afake nezinto ezithweni zabo zangasese. Amadodakazi ethu, odadewethu, obabekazi, omama nogogo abaphephile neze,” kusho uMncwango.

NgoMsombuluko odlule umfundi wasenyuvesi uThandeka Mbatha utholwe ngumuntu obedlula ngendlela ebulewe ngemuva kokuklinywa waze washona.

NgoLwesithathu kutholakale isidumbu sowesifazane oneminyaka engama-38 endaweni yase-Ekubuseni sinamanxeba ayi-17 okugwazwa.

Mhla ziyisishiyagalolunye kuNcwaba kwatholakala enye intombazanyana ibulewe, okusolakala ukuthi yabulawa yisoka layo elingusomatekisi.

Kuphinde kwatholakala abanye besifazane ababili sebeshonile ngemuva kokubonakala bephuma ethaveni yaKwaDabhasi.

Izihloko zakamuva