Silangazelela amafilimu omlando wamaqhawe ethu

UThabiso Sekhula uthi ngemuva kwemizuzu embalwa nje iNdlovikazi yamNgisi idlule emhlabeni imibukiso mayelana nobukhosi baseBrithani ibihamba phambili ku-Netflix.

Ngesikhathi ngiqala ukuzwa izindaba ezibuhlungu zokudlula emhlabeni kweNdlovukazi u-Elizabeth II, njengentatheli ngisheshe ngacabanga ukuthi abezindaba  emhlabeni wonke bazoma. Ngicabange ukuthi izindaba ezihamba phambili zosuku ebezilokhu zilungiswa kusukela ekuseni zizohlehlela emuva.

Ngesikhathi ngingena ku-Netflix, imibukiso emayelana nomndeni wasebukhosini baseBrithani ibibekwe phezulu ezinkethweni zezinto ezingabukwa. Enye idokhumentari ibikhuluma ngomlando wobukhosi baseBrithani  kusukela kudala emakhulwini eminyaka.

Konke bekutholakala kalula bekushoda nje ukuthi ukucofa ukuze akubuke. Nginomona ngalokho. Ngibe sengibuza umshana wami ukuthi uyazi yini ukuthi iNdlovukazi u-Elizabeth ungubani futhi ngiye ngashaqeka kakhulu ngesikhathi engiphendula. Intombazanyana yomuPedi esigodini sase-Limpopo iyalazi igama elithi Queen Elizabeth futhi ayiyodwa.

INdlovukazi u-Elizabeth idume kakhulu emhlabeni wonke, ngisho nasezigodini ezincane eziphakathi ne-Limpopo sibonga zonke izindaba ezingenakubalwa ezidaliwe nokwabelwanwe ngazo kulo lonke uhlobo lwezindaba.

Kungenze ngafisa ukuthola ulwazi kabanzi ngomlando mayelana noNdlunkulu kanye namaKhosi ase-Afrika, amakhosi nezindlovukazi zezigodini ezinkulu zase-Limpopo. Izinganekwane zabathandi bezinqwele ezahlukene ezabusa isikhashana ngaphakathi ezigodini ezingenalutho ze-baobab yase-Afrika. Inganekwane noma okwangempela yizona zinto ezigcina amaciko ethu amakhulu ephila.

Ngicabange ngamasiko acebile ase-Afrika nokuthi sinezindaba eziningi ezingaka ezingakachazwa. Izindaba zokufuduka okukhulu ezwenikazi lonke, izindaba ezichaza ukuthi ulimi lwesiZulu nezilimi zesi-Swahili zizwakala zifana kanjani, izindaba ezichaza ukuthi kungani i-Afrika ibizwa ngokuthi indawo yokuzalwa komuntu kanye nezichaza ukuthi ngafika kanjani kulesi sigodi.

Nakuba abantu bakithi bengakaze besuswe kule ndawo, awekho amarekhodi angempela abonisayo ukuthi impilo yabo yayinjani eminyakeni engu-200 edlule.

Indaba-ke zisuke bese zilahlekelwa isikhathi kodwa ngenhlanhla amadlozi ayazi ukuthi sizodinga izikhumbuzo ezingapheli uma sibheka ezindaweni ezifanele.

Bashiya izindaba zabo kwi-rock art yeminyaka eyikhulu nezinkulungwane. Futhi uma silondoloza futhi sabelana ngalezi zindaba, siziguqule zibe amafilimu kanye nezincwadi zokufundisa izingane zethu ngazo, zingaba ubuciko obuphilayo.

Singakwazi ngempela “ukuvusa abalele”, kanye nokuvusa abashonile. Izimfundiso zabo bezingeke zivaleleke emadwaleni afihlwe ukhula lwamakhulu eminyaka, nezimfundiso zabo ezinhle ezifihlwe yikho.

Kumele senze amafilimu mayelana nohwebo lwegolide lwase-Mapungubwe, noma indaba yokuthi izindlovukazi zemvula zase-Modjadji zaba kanjani namandla okwenza imvula noma ukuthi ama-shaman asezintabeni zase-Blouberg azipenda kanjani zonke izindlela zokuphila zezizwe ezazihlala endaweni.

Lezi zindaba, ezihehayo nezibalulekile olwazini lwethu kanye nasekuzigcineni, zingabuya ziphile futhi zifeze izinjongo ezazihloselwe ukuthi sizifundise.

Ngingathanda ukuthi ngelinye ilanga indodakazi yami ingene ku-Netflix futhi ithole amadokhumenti amayelana nendlela iNdlovukazi uNandi wesizwe samaZulu avikela ngayo uShaka Zulu emzamweni yokubulawa amalungu omndeni kanye nezitha ngokufanayo, ebalekela ikhaya nokuthi waqeqesha uShaka osemncane ukuba abe iqhawe nokuba iNkosi Bengingakubuka lokho.

Izihloko zakamuva