Sifuna imisebenzi hhayi izithembiso eziyize 

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

Iqembu lezakhamuzi zasemijondolo yase-Ekuthuleni KwaThema bezithukuthele kakhulu ngesikhathi kufike uNgqongqoshe Wezempilo uNomantu Nkomo-Ralehoko ezothula izithembiso.

Iqeqebana labantu ebelibalelwa ku-20 libhekane ngqo noNgqongqoshe ngoLwesine lithi alijabulile neze ngamakhamera nezithembiso ezingamanga. Bafuna imisebenzi nezindlu, njengoba babethenjisiwe ngaphambili.

Leli qembu litshele uNgqongqoshe ukuthi selikhathele ngosopolitiki abenza sengathi banendaba nabo ngesikhathi sokhetho, kodwa bavele banyamalale uma sebethole amavoti abo.

UNkomo-Ralehoko akazange adikibale ngaleli qeqebane elingeneme futhi ulitshele ukuthi uzele ukuzoletha izidingo njenge ngxenye yeqhaza lakhe.

UNgqongqoshe uhambele kule ndawo ngoMsombuluko njenge ngxenye yomkhankaso we-ANC wokungena umuzi nomuzi. Uvumile ukuthi imigwaqo emijondolo yase-Ekuthuleni igcwele udoti, namaxhaphozi amanzi angcolile kanye nezidumbu zezilwane.

UNkomo-Ralehoko ubuye ngoLwesine ekuseni nabasebenzi bezempilo, izikhulu kanye nomtholampilo ongumahamba nendlwana ukuzohlinzeka abahlali ngezinsiza.

UNkk Hellen Zulu isakhamuzi saseKuthuleni, uthe eminyakeni edlule bathenjiswa imisebenzi nezindlu kodwa lezo zithembiso zaphuma ngefasitela seluphelile ukhetho.

“Osopolitiki bafika namakhamera abo ukuze bakhombise umhlaba ukuthi basebenza kanjani ukuze bezovotelwa. Sesikhathele ukusetshenziswa ngosopolitiki.”

“Sibanjwe ububha ngenxa yosopolitiki namanga abo.”

UNgqongqoshe uthe ngesikhathi evakashile ngoMsombuluko angeke akwazi ukuletha usizo lwezempilo endaweni engcolile.

“Lokhu kuyisisekelo ekumele sisenze njengoMnyango wezeMpilo, ukugcina izindawo zethu zihlanzekile.”

“Asikwazi ukuthi abantu bakithi bagule ngenxa yendawo engcolile. Uma singenzi lutho asiwusizi umphakathi ngisho noma siwulethela usizo lwezempilo.”

Osesithombeni esingenhla: UNgqongqoshe Wezempilo uNokuphila Nomantu Nkomo-Ralehoko.

Umthombo wesithombe: UDoreen Mokgolo

Izihloko zakamuva